Mgr. Ľuboš Fojtík

Mgr. Ľuboš Fojtík

Ľuboš Fojtík je advokátem spolupracujícím s přední českou advokátní kanceláří Konečná & Zacha a zaměřuje se především na oblast řešení vnitrostátních a mezinárodních soudních sporů a arbitráží, s důrazem na právo mezinárodního obchodu.

Dalšími oblastmi profesního zájmu je pak zejména mezinárodní právo soukromé, právo veřejných zakázek, právo telekomunikační a právní otázky související s likvidací elektroodpadů.

Vedle advokátní praxe Ľuboš také přednáší na soukromé vysoké škole v Praze a věnuje se i další přednáškové činnosti. V průběhu své kariéry poskytoval přednášky z různých oblastí práva mimo jiné zejména k tématu odpovědnosti a náhrady škody a dále např. k problematice dodacích doložek INCOTERMS.