Francouzský zákon proti internetovému pirátství je protiústavní


Klíčová slova článku Francouzský zákon proti internetovému pirátství, pirátství Datum vytvoření článku 15.6.2009 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 20:04
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Francouzská Ústavní rada (Conseil Constitutionnel) ve svém rozhodnutí 2009-580 DC z 10.6.2009 zaujala negativní stanovisko k nedávno přijatým francouzským právním předpisům pro boj s nelegálním souborovým sdílením na internetu.

Nový zákon prosazuje zejména francouzský prezident Nicolas Sarkozy ve Francii, ale také po celé Evropě. Zákon počítal s vytvořením nezávislého orgánu vykonávajícího rozhodnutí, určená k ochraně duševního vlastnictví na internetu a se zavedením rozporného pravidla „třikrát a dost“. Základem tohoto pravidla mělo být, že osoby, které opakovaně (3x) poruší příslušný zákon, by byl zakázán přístup k internetu. Ústavní rada rozhodla, že zákon byl protiústavní, protože porušuje práva na soukromí (důsledkem aplikace zákona by totiž bylo monitorování internetové komunikace uživatelů) a volný přístup k online komunikaci (resp. právo na informace). Rozhodnutí Ústavní rady rovněž reflektovalo postoj Evropského parlamentu v tom, že internetovému uživateli by neměl být znemožněn přístup k internetu bez soudního rozhodnutí, neboť tímto způsobem by byl svým způsobem ve vztahu k uživateli porušen princip presumpce neviny a právě naopak posílen princip opačný.

Infodeska.cz