Co hrozí podnikatelům za nezveřejnění dokumentů ve sbírce listin


Klíčová slova článku pokuta, povinnost zveřejnit, sbírka listin, zákon o účetnictví, účetní závěrka Datum vytvoření článku 26.2.2010 Kdy naposledy čteno 13.6.2024 11:53
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík
Mgr. et Bc. Lenka Macáková Mgr. et Bc. Lenka Macáková

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

V tomto příspěvku se pokusíme seznámit právnické osoby vystupující jako účetní jednotky se zákonnou povinností zveřejňovat účetní závěrky, výroční zprávy a jiné listiny ve sbírce listin obchodního rejstříku se základním rámcem možných následků neplnění těchto povinností. Zveřejňování finančních výkazů, jakožto informací o právnické osobě upravuje v prvé řadě zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "ObchZ") a zákon č. 563/1991 SB., o účetnictví, v platném znění (dále jen "ZoÚ"), nicméně tato povinnost je zakotvena i v řadě dalších přepisů, jako je zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen "TZ"), zákon o cenných papírech, postupy účtování pro podnikatele a v neposlední řadě i nařízení vlády o obchodním věstníku.

Povinnost zveřejňování dle ObchZ

Rejstříkový soud vede pro každého zapsaného podnikatele, organizační složku podniku, podnik zahraniční osoby anebo jeho organizační složku v obchodním rejstříku (dále jen "Zapsané společnosti") zvláštní vložku. Ta je označena podle právní formy podnikatele písmenem oddílu (A- oddíl pro veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, státní podniky a další zapisované fyzické osoby, B – akciové společnosti, C- společnosti s ručením omezeným, Dr- družstva, Pr- příspěvkové organizace) a běžným pořadovým číslem. Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin, která byla zavedena zákonem č. 142/1996 Sb. Obchodní rejstřík je tedy složkou dvou částí, jednak vlastního registru osob v něm zapsaných, a jednak sbírkou listin, do které jsou Zapsané společnosti povinny zakládat listiny taxativně vyjmenované v § 38i a 38k ObchZ.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte

Infodeska.cz