Z důvodu legislativních změn se zde brzy objeví nové dokumenty a vzory smluv. Děkujeme za pochopení.

Vzory smluv


Vzory smluv (0)

Sekce věnována základním vzorovým smlouvám jako kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva a mnohé další.

Vzory podání (0)

Sekce věnovaná základním podáním, které je možno použít u soudu jako žaloba na plnění, žaloba o náhradu škody apod.

Vzory soudních rozhodnutí (0)

Sekce věnovaná základním úkonům soudů, jako např. platební rozkaz, rozsudek, rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání atd.

Vzory dalších užitečných dokumentů (0)

Další dokumenty užitečné v běžném životě a praxi, zejména dokumenty sloužící k využití práv spotřebitelů - reklamace vad, uplatnění práv, plné moci atd.

infodeska.cz, partner vzorů smluv