Úvod do práva mezinárodní letecké přepravy


Klíčová slova článku Montrealská úmluva, mezinárodní letecká přeprava, náhrada škody, smlouva o přepravě, zavazadla Datum vytvoření článku 10.2.2010 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 15:40
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Sektor leteckej prepravy je síce historicky najmladším, avšak v tomto krátkom časovom intervale predviedol neuveriteľný technologický pokrok a zo záležitosti, ktorá bola ešte začiatkom 20. storočia považovaná zábavu excentrických šľachticov, je dnes jednou z najdynamickejšie expandujúcich obchodných odvetví. Koncom minulého storočia sa letecky prepravilo síce len 1% objemu celkovo prepraveného tovaru, avšak hodnota tohto tovaru predstavuje až desatinu z jeho celkovej hodnoty[1] a ak si pripomenieme, že námornú prepravu možno využívať hlavne pre veľké množstvo relatívne trvanlivého nákladu, tak miesto, kde vstupuje do svetla záujmu letecká preprava je pri hodnotovo vysokých (drahokamy, lieky, peniaze) a skaze podliehajúcich zásielkach alebo zásielkach, kde je rozhodujúcim faktorom termín dodania.[2]

Medzinárodná úprava

Niektoré pravidlá v medzinárodnej leteckej preprave boli medzinárodne unifikované v podobe tzv. Varšavskej zmluvy. Keďže táto zmluva bola v platnosti od roku 1929, nedokázala napriek mnohým doplňujúcim protokolom dostatočne reflektovať vývoj a potreby praxe,[3] preto bola v roku 1999 nahradená[4] Zmluvou o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave tzv. Montrealskou zmluvou.[5]

Montrealská zmluva

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte