Přeplatek plateb na sociální pojištění a dodatečné daňové přiznání


Klíčová slova článku přeplatek, sociální pojištění, stanovisko ministerstva Datum vytvoření článku 28.1.2010 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 15:35
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

S ohledem na právní nejistotu, která i současnosti stále panuje ohledně výkladu a aplikace zákona upravujícího platby na sociální pojištění v roce 2007, vydalo ministerstvo financí dne 19. ledna 2010 stanovisko, kterým se pokouší o reflektovat tuto nejistotu také ve vztahu k příslušným procesním pravidlům podávání dodatečných daňových přiznání.

Ministerstvo s snaze o „klientský přístup“ k poplatníkům v tomto stanovisku uvádí, že „Do doby, než bude v dané věci (tedy platby na sociální pojištění v roce 2007) známo definitivní rozhodnutí soudu, není nutno, aby subjekty, které zažádaly o vrácení zaplaceného sociálního pojištění, podaly zároveň, resp. do konce následujícího měsíce (jak lze dovodit z § 41 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků), též dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu, za období, kterého se žádost týká. Ze strany územních finančních orgánů nebude vzhledem k výjimečnému charakteru celé události uplatňována sankce za pozdní podání dodatečného daňového přiznání (tj. zvýšení daně podle § 68 zákona o správě daní a poplatků).

Ministerstvo dále v tomto stanovisku uvádí, že o případné povinnosti podat dodatečné daňové přiznání budou v případě potřeby jednotlivé daňové subjekty finančními úřady včas vyrozuměny.