Legislativní monitor


Právní aktuality 1.9.2015 - 9.9.2015

Novela vyhlášky o stavu nouze v plynárenství Dne 4.9.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 215/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.

Právní aktuality 6.8.2015 - 31.8.2015

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců se ruší Dne 17.8.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 205/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém…

Atlas Consulting, partner legislativního monitoru
Právní aktuality 15.7.2015 - 5.8.2015

Nařízení o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy Dne 29.7.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 185/2015 Sb. nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o…

Právní aktuality 30.6.2015 - 14.7.2015

Smlouva s Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu Dne 3.7.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 39/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy…

Právní aktuality 11.6.2015 - 29.6.2015

Nařízení o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území ČR Dne 23.6.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 143/2015 Sb. nařízení vlády o…

Právní aktuality 2.6.2015 - 10.6.2015

Smlouva o obchodu se zbraněmi Dne 10.6.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 36/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o…

Právní aktuality 5.2.2015 - 9.2.2015

Novela zákona o dani z nemovitých věcí Dne 5.2.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 23/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve…

Právní aktuality 29.1.2015 - 4.2.2015

Novela vyhlášky o školním stravování Dne 30.1.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 17/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve…

Právní aktuality 14.1.2015 - 28.1.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby Dne 5.1.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 4/2015 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby.

Právní aktuality 8.1.2015 - 13.1.2015

Novela zákona o auditorech Dne 29.12.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 334/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů …