K možnosti zaměstnavatele provést prohlídku osobní skříňky zaměstnance


Klíčová slova článku kontrola zaměstnance, osobní skříňka, přítomnost zaměstnance, krádež, výpověď Datum vytvoření článku 9.4.2014 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 20:38
Mgr. Tomáš Fecák Mgr. Tomáš Fecák
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

V praxi se setkáváme s dotazy klientů, jakým způsobem je možné postupovat proti zaměstnancům, u nichž existuje podezření z krádeže majetku zaměstnavatele, a to zejména, pokud jde o možnost otevřít šatní skříňku přidělenou onomu podezřelému zaměstnanci (jakkoli závěry níže uvedené lze zcela jistě aplikovat také na pracovní stůl či jiné obdobné místo).

S ohledem na to, že tato otázka, jakkoli se její řešení může jevit na první pohled snadné, je otázkou právě velice komplexní, pokusíme se v tomto příspěvku stručně nastínit možnosti postupu, resp. jednotlivé alternativy, které může zaměstnavatel prakticky užít.

Obecná právní úprava

Možnost kontrolovat věci zaměstnanců a vykonávat osobní prohlídky upravuje § 248 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „Zákoník práce“), který stanoví, že: „Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.

Zákoník práce umožňuje zaměstnavatelům vykonávat kontrolu věcí zaměstnanců a vykonávat osobní prohlídky, přičemž je povinností zaměstnanců výkon kontroly strpět. Toto oprávnění zaměstnavatele nicméně není bezbřehé a je zákonem limitováno těmito hranicemi:

  • kontroly je možné provádět pouze v rozsahu nezbytném za účelem ochrany majetku zaměstnavatele;
  • při kontrole nesmí být porušena práva na ochranu osobnosti zaměstnance. Tato práva jsou založena zejména § 81 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle něhož „ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“

Z obecné právní úpravy tedy lze dle našeho názoru dovodit, že v odůvodněných případech má zaměstnavatel právo otevřít skříňku zaměstnance a zkontrolovat její obsah, neboť to odpovídá kontrolnímu oprávnění zaměstnavatele výslovně mu přiznaném v § 248 odst. 2 Zákoníku práce.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte