Zprávy


Nový výklad procesních standardů likviduje nejen kartel stavebníků

Krajský soud v Brně zrušil svým rozsudkem ze dne 29. 5. 2017 z procesních důvodů rozhodnutí předsedy ÚOHS ve věci kartelu stavebních firem ze dne ze dne 8. 2. 2016 a věc vrátil Úřadu k dalšímu řízení.

7.6.2017
Za šíření obchodních sdělení je odpovědný nejen rozesílatel, ale i objednatel

Odpovědnost za šíření obchodních sdělení nenese výhradně rozesílatel, ale také ten subjekt, v jehož prospěch bylo obchodní sdělení zasíláno. Úřad pro ochranu osobních údajů na…

7.6.2017
infodeska.cz, partner novinek
ÚOOÚ k policejním kamerovým záznamům

V souvislosti se stále častějšími případy zveřejňování záběrů zákroků strážníků městské policie je Úřad pro ochranu osobních údajů dotazován na legálnost takového konání. Úřad…

7.6.2017
Princip omezené důvěry v dopravě a trestní odpovědnost řidiče

V srpnu 2013 bylo zahájeno trestní stíhání stěžovatele pro přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, kterého se měl dopustit tím, že při odbočování vlevo omezil a ohrozil…

14.11.2016
Podmínky zápisu absolventa zahraniční právnické fakulty do seznamu koncipientů

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele...

7.11.2016
Ústavní soud se vyjádřil k podmínkám procesního nástupnictví podle § 107a OSŘ

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, usnesení Krajského soudu…

7.11.2016
Nejvyšší soud zveřejnil rozsudek ve věci správného výpočtu RPSN

Nejvyšší soud na svých webových stránkách v tabulce Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu zveřejnil veřejností očekávanou anonymizovanou verzi rozsudku ve…

17.10.2016
Města mohou za určitých podmínek vydávat územní plány, které budou řešit otázky republikového významu

Zastupitelstvo města Znojmo schválilo dne 23. 6. 2014 opatření obecné povahy - Územní plán Znojmo.

17.10.2016
Povinnost soudu vyžádat si před nařízením předběžného opatření vyjádření toho účastníka, proti kterému směřuje

Právní věta: Smyslem předběžného opatření (§ 74 a § 102 občanského soudního řádu) je ochrana účastníka, který o jeho vydání žádá, přičemž však musí být…

17.10.2016
Při řetězení pracovních poměrů je nutné chránit zájmy zaměstnance

Ústavní soud vyhlásil nález, kterým navázal na svoji předchozí judikaturu týkající se opakovaných pracovních poměrů na dobu určitou.

17.10.2016