Zprávy


Princip omezené důvěry v dopravě a trestní odpovědnost řidiče

V srpnu 2013 bylo zahájeno trestní stíhání stěžovatele pro přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, kterého se měl dopustit tím, že při odbočování vlevo omezil a ohrozil předjíždějícího motocyklistu

14.11.2016
Podmínky zápisu absolventa zahraniční právnické fakulty do seznamu koncipientů

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele...

7.11.2016
infodeska.cz, partner novinek
Ústavní soud se vyjádřil k podmínkám procesního nástupnictví podle § 107a OSŘ

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, usnesení Krajského soudu v Praze a usnesení…

7.11.2016
Nejvyšší soud zveřejnil rozsudek ve věci správného výpočtu RPSN

Nejvyšší soud na svých webových stránkách v tabulce Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu zveřejnil veřejností očekávanou anonymizovanou verzi rozsudku ve věci sp. zn. 32 Cdo…

17.10.2016
Města mohou za určitých podmínek vydávat územní plány, které budou řešit otázky republikového významu

Zastupitelstvo města Znojmo schválilo dne 23. 6. 2014 opatření obecné povahy - Územní plán Znojmo.

17.10.2016
Povinnost soudu vyžádat si před nařízením předběžného opatření vyjádření toho účastníka, proti kterému směřuje

Právní věta: Smyslem předběžného opatření (§ 74 a § 102 občanského soudního řádu) je ochrana účastníka, který o jeho vydání žádá, přičemž však musí být…

17.10.2016
Při řetězení pracovních poměrů je nutné chránit zájmy zaměstnance

Ústavní soud vyhlásil nález, kterým navázal na svoji předchozí judikaturu týkající se opakovaných pracovních poměrů na dobu určitou.

17.10.2016
K souběhu funkce předsedy představenstva a generálního ředitele

Stěžovatel působil ve společnosti OLMA, a. s., jako předseda představenstva (statutárního orgánu) a současně i jako generální ředitel.

17.10.2016
Odměna soudního exekutora se nestává součástí majetkové podstaty

Stěžovatel jako soudní exekutor vedl exekuci na majetek povinných, kteří v průběhu exekučního řízení podali dlužnický insolvenční návrh.

17.10.2016
Stát musí při nezákonném trestním stíhání odčinit veškeré duševní útrapy poškozeného

Stěžovatelka, profesí advokátka, byla téměř šest let stíhána pro trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Nejvyšší soud vydal ve věci…

17.10.2016