IT právo


Dohoda o mlčenlivosti v IT (NDA – non disclosure agreement, CA - confidentiality agreement)

V oblasti IT se často střetáváme s požadavkem na utajení informací a dat sdělených v rámci tzv. úvodní analýzy informačního prostředí zákazníka. Tato analýza předchází zhotovení a implementaci SW. Je pochopitelné, že zákazník má zájem chránit svá data a informace v okamžiku, kdy je nezbytné je sdělit třetí osobě. Formou jakou se tak děje je obvykle uzavření tzv. NDA (non disclosure agreement)…

K smlouvě o převodu doménového jména

V minulých článcích jsme již upozornili na spekulativní registrace doménových jmen. Cílem těchto registrací je blokování domény, parazitování na jejím názvu či prodej osobě, která by toto jméno…

infodeska.cz, partner sekce
Nevyžádáné obchodní sdělení ve formě SMS

Podle aktuálního průzkumu Českého statistického úřadu vlastní mobilní telefon v současné době 88% obyvatel ČR, přičemž v počtu aktivních SIM karet je ČR dokonce 7. na světě. Takovýto prostor pro…

Subjektivní autorská práva k počítačovému programu – část 1.

V tomto příspěvku se pokusíme nastínit základní prvky subjektivních autorských práv k počítačovému programu a otázky s tímto související, jako např. otázky spoluautorství a kolektivního či souborného…

Užívání počítačového programu na základě licenční smlouvy

Obecným a základním právním důvodem, na základě kterého může vzniknout určité osobě oprávnění k výkonu práva užít počítačový program, je uzavření smlouvy (licenční…

Jak správně sepsat smlouvu o vytvoření a provozu internetových stránek

Celá řada podnikatelů zcela nedostatečně má ošetřeno vytvoření internetové prezentace a její provoz, s čímž je samozřejmě spojeno riziko nápravy v případě problémů. Tyto…

Výpověď pro surfování po internetu - ano či ne?

Otázka zda vůbec, a pakliže ano za jakých podmínek, je možné „vyhodit“ zaměstnance pro surfování na internetu vzbuzuje neustále pochybnosti, proto se pokusíme v tomto…

Zásada neformálnosti licenčních smluv a její dopady na proces kontraktace při šíření a distribuci software

Software je bezesporu jedním z nejvýznamnějších celospolečenských a obchodních fenoménů. Obchodovatelnost softwarových produktů dosahuje v globálním měřítku nebývalých…

Registrace domén - kdo je vlastně držitelem (vlastníkem) domény

Naše advokátní kancelář již několikrát ve své praxi řešila situaci, kdy si firma nebo fyzická osoba u společnosti poskytující služby webhostingu, webdesignu a registraci…

Konflikt domény a ochranné známky či obchodní firmy

V praxi se často setkávám s případy, kdy si jiná osoba či v nechtěném případě osoba v konkurenčním postavení zaregistruje doménu shodnou nebo obdobnou s názvem firmy…