Insolvence člena sdružení při realizaci veřejné zakázky - část 1.


Klíčová slova článku insolvenční řízení, úpadek, sdružení, ZVZ, veřejné zakázky, zákon o veřejných zakázkách Datum vytvoření článku 4.6.2014 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 20:07
Mgr. Tomáš Fecák Mgr. Tomáš Fecák
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

V záplavě nových informací, článků a diskusí na téma rekodifikace poněkud zapadají některé zajímavé právní problémy, jejichž řešení podléhá, resp. může podléhat ještě staré právní úpravě. Jedním z těchto problémů je situace, kdy se obchodní společnosti povedlo získat veřejnou zakázku, nicméně nikoli samostatně, ale jako členovi sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „SOZ“) na základě společné nabídky dle § 51 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), přičemž jeho smluvní partner v rámci sdružení se dostal na hranici úpadku, resp. bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení.

Situaci na tomto místě zkoumáme z hlediska SOZ, resp. obchodního zákoníku, a to z toho důvodu, že realizace veřejných zakázek, zejména v oblasti stavebnictví či jiných významných oblastech, má zpravidla určité trvání a reálné problémy se vyskytují právě až v čase. Z tohoto úhlu pohledu tedy nepochybně má význam zabývat se podrobně také starou právní úpravou a na možné aspekty řešení dle NOZ a případné odlišnosti se proto zaměříme až v samostatném příspěvku.

Z hlediska popsané situace jsou rozhodné pro posouzení praktické pozice člena sdružení, který není v úpadku zejména následující otázky:

  • Má úpadková situace člena sdružení a prohlášení konkursu na jeho majetek za následek možnost insolvenčního správce odstoupit od smlouvy o dílo podle § 253 zákona č. 182/2006, Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Insolvenční zákon“ nebo „InsZ“)? Lze takovému následku předejít?
  • Jaké jsou možnosti a limity řešení situace z pohledu ZVZ?
  • Jaká lze učinit preventivní opatření, aby nedocházelo ke vzniku obdobných situací při realizaci veřejných zakázek ve sdružení?

Konkrétní situace budou přirozeně obsahovat vždy určitá specifika, nicméně v tomto příspěvku se pokusíme situace analyzovat obecně, a to zejména z pohledu Insolvenčního zákona a ZVZ.

Odstoupení od smlouvy o dílo insolvenčním správcem

Možnost inslovenčního správce jednostranně ukončovat některé smluvní závazky dlužníka se váže na okamžik prohlášení konkursu. Existenci smluv o vzájemném plnění upravuje § 253 InsZ následujícím způsobem:

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte