Novela zákona o dani z přidané hodnoty pro rok 2011


Klíčová slova článku 2011, novela, zákon o DPH Datum vytvoření článku 21.7.2010 Kdy naposledy čteno 13.6.2024 13:02
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Ministerstvo financí České republiky připravilo další rozsáhlou technickou novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která nabyde účinnosti k 1. lednu 2011. Tentokrát se nejedná o harmonizační novelu, i když i zde je k nalezení několik navrhovaných změn vyplývajících ze směrnice 2006/112/EU.

Novela zahrnuje, mimo jiné, následující změny:

  • Povinnost vystavit daňový dobropis v případě zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění a i při snížení základu daně na základě sjednaných podmínek po datu uskutečnění zdanitelného plnění (dnes se plátce daně může rozhodnout, zda provede opravu výše daně);
  • Zavedení opravného daňového dokladu jako generálního dokladu pro opravy základu daně a výše daně;
  • Možnost opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení při splnění všech podmínek uvedených v novele zákona o DPH;
  • Možnost považovat převod staveb, bytů a nebytových prostor i po uplynutí tříleté lhůty, rozhodné pro osvobození od daně za zdanitelné plnění;
  • Nové podmínky pro uplatnění osvobození od daně při dovozu zboží;
  • Změna ve způsobu krácení nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku používaného i pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce;
  • Zavedení systému reverse-charge (přenesení povinnosti přiznat daň na příjemce zdanitelného plnění) i na vybraná tuzemská zdanitelná plnění (např. stavební a montážní práce, jestliže obrat plátce za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 5 000 000 Kč);
  • Zavedení společné a nerozdílné odpovědnosti i pro příjemce zdanitelného plnění za odvedení daně z poskytnutého zdanitelného plnění, jestliže příjemce zdanitelného plnění věděl nebo měl rozumný důvod se domnívat, že daň z daného zdanitelného plnění nebude úmyslně zaplacena.