Všechny články


Intraunijní investiční arbitráže jsou v rozporu s právem EU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 6. března 2018 rozsudek ve věci Achmea proti Slovenské republice (C‑284/16), v němž rozhodl, že rozhodčí doložky obsažené v dohodách o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy Evropské unie (tzv. intraunijní BIT) jsou neslučitelné s právem EU.

Precedentní rozhodnutí SDEU a mezinárodní investiční arbitráž

Doslova šokující zprávu ze světa mezinárodních arbitráží, generujících z dvoustranných mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic

Infodeska.cz
Správce informací o platebním účtu

Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti zcela nový zákon o platebním styku[1] (dále jen „NZPS“), kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 o…

Compliance program z pohledu trestní odpovědnosti právnické osoby

Ode dne účinnosti novely zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), publikované ve Sbírce zákonů pod č. 183/2016, uplynul již více než rok.

K povinnosti prezidenta přijmout demisi předsedy vlády

Začátkem května tohoto roku zamýšlel předseda vlády podat prezidentu republiky svoji (a podle přesvědčení tedy i demisi celé vlády) demisi podle čl. 73 odst. 1 Ústavy.

K umístění tzv. hypertextového odkazu na internetové stránky ve světle recentní judikatury Soudního dvora Evropské unie

Soudní dvůr EU (dále jen „SDEU“) vydal dne 8. září 2016 dlouho očekávaný rozsudek ve věci C-160/15 GS Media (dále jen „Rozsudek“). Na objednávku společnosti Samoa, která je…

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Už nejaký čas (od 01. januára 2015) sa v Slovenskej republike aplikuje nová úprava arbitráže v prípadoch spotrebiteľských sporov a to na základe zákona č. 335/2014 Z. z. o…

Zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb na Slovensku

Dňa 13.11.2015 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“),…

Úprava shody a rozporu s kupní smlouvou podle NOZ

V tomto článku se budeme stručně zabývat změnami v úpravě shody a rozporu s kupní smlouvou v novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ“).

Leasing softwaru

V praxi se lze občas setkat s požadavkem firem na financování softwarových licencí (včetně OEM licencí) v rámci pořizování nového hardwaru a softwaru, a to formou finančního či…