Otevření dveří k volbě soudu jiného členského státu v čistě vnitrostátních sporech?


Klíčová slova článku volba soudu, Brusel I, vnitrostátní vztah, Hypoteční banka a.s. v Udo Mike Lindner, Soudní dvůr Evropské unie, evropský soudní dvůr Datum vytvoření článku 15.7.2013 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 21:38
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

V praxi se poměrně často lze setkat s požadavky klientů, zejména společností se zahraniční majetkovou účastí, u nichž z různých důvodů existují pochybnosti o nezávislosti a schopnostech české justice, na volbu sudiště v jiném členském státě Evropské unie, a to i v případech, kdy se jedná o čistě vnitrostátní „český“ právní vztah.

Takovým vztahem je potřeba rozumět vztah mezi dvěma českými subjekty a s místem plnění v české republice (samozřejmě se jedná o mírné zjednodušení, nicméně pro účely tohoto příspěvku zcela postačující). Do nedávné doby si pravděpodobně žádný advokát, snad až na pár velice odvážných jedinců, nepřipouštěl možnost, že by takový postup klientovi odsouhlasil, neboť byť se o přípustnosti takového řešení daly vést akademické debaty, praktická realizace takového postupu v rámci Evropské unie neměla valné uplatnění.

Základní úvaha, na jejímž základě se většina praktiků, ale i akademické obce, v České republice klonila k odmítavému závěru ohledně možnosti platné prorogační doložky ve prospěch soudu jiného členského státu Evropské unie v čistě vnitrostátním sporu, vychází ze skutečnosti, že vnitrostátní právní úprava takový postup neumožňuje(1) a nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I), jehož článek 23 takovou volbu připouští, je zásadně možné použít pouze v případech obsahujících mezinárodní prvek, který musí navíc být dostatečně relevantní.(2)

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte