K (ne)možnosti zvrácení rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti rozhodnutím soudu


Klíčová slova článku zrušení společnosti soudem, likvidace, odvolání, §170, občanský zákoník Datum vytvoření článku 21.8.2018 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 22:03
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

V praxi není neobvyklé, že z různých důvodů, především v důsledku podcenění výzev soudu ke zjednání nápravy, či nevybírání datových schránek zejména u tzv. spících společností, bývá soudem rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací. Společníci či statutární orgány takových společností si často, až po obdržení předmětného rozhodnutí soudu, uvědomí závažnost situace a pokouší se zahájenému procesu zabránit.

V této souvislosti si dovolujeme upozornit na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 27 Cdo 1135/2017 ze dne 28.2.2018, v němž se Nejvyšší soud zabýval právě možností „zvrácení“ zrušení společnosti soudem, k němuž bylo přistoupeno na základě zákonných důvodů.

Dovolatel se v této kauze domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora společnosti. Důvodem pro rozhodnutí o zrušení společnosti byl nesprávný počet jednatelů společnosti zapsaný v obchodním rejstříku.

Argumentace dovolatele, který se pokoušel nařízenou likvidaci zastavit byla postavena především na aplikaci § 170 občanského zákoníku s tím, že důvod, pro který byla společnost soudem zrušena, odpadl, protože poté, co bylo soudem rozhodnuto o zrušení společnosti došlo k řádnému zápisu nových jednatelů společnosti do obchodního rejstříku.

Soudy nižších instancí dovolateli ovšem nevyhověly s odůvodněním, že rozhodnutí soudu o zrušení obchodní společnosti nelze zvrátit jinak než prostřednictvím řádných či mimořádných opravných prostředků ledaže tak stanoví zákon (což v tomto případě ovšem žádný zákon nestanovuje). Postup dle § 170 občanského zákoníku by pak dle názoru soudů byl přípustný jen v případech dobrovolného zrušení právnické osoby s likvidací, nikoli v případech, kdy je o zrušení společnosti rozhodnuto soudem.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte

Infodeska.cz