Rozhodnutí ICSID ve věci Phoenix vs. Česká republika


Klíčová slova článku Evropská unie, ICSID, PHOENIX vs. Česká republika, investiční arbitráž Datum vytvoření článku 16.9.2009 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 15:55
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

V rozhodnutí vydaném dne 15. dubna 2009, tribunal ICSID[1] ve věci ARB/06/5 odmítl příslušnost k projednávání žaloby podané společností Phoenix Akce Ltd (dále jen "Phoenix") proti České republice. Jednalo se vůbec o první žalobu směřující proti České republice před ICSID.

Phoenix, izraelská společnost koupila dvě české společnosti, Benet Praha a Benet Group, v roce 2002, přičemž obě tyto společnosti byly stranami probíhajících soudních sporů. Česká republika zpochybnila příslušnost tohoto ISCID tribunálu na základě toho, že společnost Phoenix byla vytvořená českým občanem (Vladimírem Beněm) pouze s cílem vytvořit mezinárodní prvek v řízení a tím dosáhnout příslušnosti ICSID k řešení sporů.

Tento nález je důležitým resp. zajímavým zejména pro způsob, jakým tribunál přistupoval k údajnému nedostatku dobré víry žalobce. Tribunál sice dospěl k závěru, že zahájení a průběh předmětné arbitráže byl zneužitím systému mezinárodních investičních ICSID arbitráží, ovšem nezašel až tak daleko, že by zamítl žalobu již jenom z důvodu samotného zneužívání procesu. Tribunál postupně po provedení celého tzv. Saliniho testu, tj. určení zda se skutečně jedná o investici, do jisté míry rozšířeného o předpoklad výkonu investice v dobré víře, dospěl k níže uvedeným závěrům.

Tribunál jasně stanovil, že není příslušný k projednávání jakýchkoli nároků knáhradě škody vzniklých před samotnou investicí (tedy před vstupem společnosti Phoenix do předmětných českých společností).

Dále se tribunál zabýval svou příslušností v nárocích vzniklých po vstupu Phoenix do předmětných společností, kde se zaměřil na otázku, zda se skutečně jedná o nároky plynoucí přímo z investice, čímž se zabývá zejména část V. citovaného rozhodnutí. Tribunál konstatoval, že i když na první pohled se zdá, že definice chráněné investice byla naplněna, není tomu tak, neboť z okolností jednání společnosti Phoenix jednoznačně vyplývá, že tato nebyla učiněna v dobré víře, neboť jediným cílem transakce bylo založení příslušnosti ICSID k řešení sporu. Konstatoval-li by tribunál svojí příslušnost, došlo by v podstatě k situaci, kdy jakýkoli předem existující spor může být řešen ICSID.

____________________________________________________

[1] International Centre for Settlement of Investment Disputes