Ústavní soud k trestnímu činu krácení daně a účinné lítosti


Klíčová slova článku daňové úniky, trestní stíhání, Ústavní soud Datum vytvoření článku 2.2.2010 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 20:11
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Ústavní soud ČR vydal dne 28. července 2009 nález sp.zn IV.ÚS 3093/08, který by mohl změnit dosavadní rozhodování soudů v oblasti trestně právního posuzování daňových úniků. Podle soudců Ústavního soudu se totiž odsouzení může vyhnout i osoba, která daně doplatí až poté, co na únik přišla kontrola z finančního úřadu (Ústavní soud měl totiž za to, že takzvaná účinná lítost je za určitých podmínek naplněna i v případě, kdy byla daň a její příslušenství uhrazena až na základě výsledků daňové kontroly).

V kostce lze shrnout, že základní argumentace Ústavního soudu spočívala v tom, že stát slíbil, prostřednictvím zákona, beztrestnost výměnou za peníze, avšak po jejich obdržení svůj slib nedodržel a takový přístup považuje Ústavní soud za nepřiměřenou restrikci. Ústavní soud tedy napadaná rozhodnutí soudů nižších instancí zrušil a soudy tedy musí nadále rozhodovat již při respektování názoru Ústavního soudu.

Tento rozsudek je zcela zásadním, neboť v důsledku by mohl významně snížit riziko trestního stíhání (nejen) statutárních orgánů či jejich členů a tím nepřímo ovlivnit chování poplatníků při volbě konkrétní daňové strategie.