U veřejných zakázek na právní služby může být požadavek na předložení certifikátu ISO 9001 považován za diskriminační


Klíčová slova článku certifikát ISO, přípustnost, technický kvalifikační předpoklad, veřejné zakázky, zákon o veřejných zakázkách Datum vytvoření článku 27.5.2011 Kdy naposledy čteno 13.6.2024 13:31
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) vydal zajímavé a dle našeho názoru velice správné rozhodnutí, když zrušil zadávací řízení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na nadlimitní veřejnou zakázku na právní služby a uložil zadavateli pokutu za nedodržení postupu dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. (dále jen „ZVZ“).

Dle stanoviska ÚOHS zadavatel pochybil v zadávacím řízení, když v zadávací dokumentaci vymezil požadavek na prokázání technických kvalifikačních předpokladů v rozporu se zákonem tím, že požadoval předložení certifikátu systému řízení jakosti řady ISO 9001 nebo vyššího a certifikátu systému řízení bezpečnosti informací řady ISO 27001. ÚOHS měl za nepochybné, že tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte