Daňové právo


Výplata dividend a daňově uznatelné náklady

Nejvyšší správní soud ČR (dále jen „NSS“) publikoval dlouho očekávaný rozsudek ze dne 25. března 2010 č.j. 5 Afs 25/2009-98 (dále jen „Rozsudek“) týkající se daňové uznatelnosti úroků a jiných nákladů související s úvěrem přijatým za účelem financování výplaty dividend.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty pro rok 2011

Ministerstvo financí České republiky připravilo další rozsáhlou technickou novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která nabyde účinnosti k 1. lednu 2011. Tentokrát se nejedná o harmonizační novelu,…

infodeska.cz, partner sekce
Ústavní soud k trestnímu činu krácení daně a účinné lítosti

Ústavní soud ČR vydal dne 28. července 2009 nález sp.zn IV.ÚS 3093/08, který by mohl změnit dosavadní rozhodování soudů v oblasti trestně právního posuzování daňových úniků. Podle soudců Ústavního…

Promlčení nároku na vydání přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení

V polovině prosince loňského roku uveřejnily Hospodářské noviny zprávu o tom, že Krajský soud v Ústí nad Labem svým rozhodnutím[1] potvrdil postup společnosti Ježek software s.r.o. (zabývající se…

Zrušení maximálních vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění

V Poslanecké sněmovně postoupil do 3. čtení návrh novely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (tisk 793) a novely zákona č. 589/1992 Sb.,…

Přeplatek plateb na sociální pojištění a dodatečné daňové přiznání

S ohledem na právní nejistotu, která i současnosti stále panuje ohledně výkladu a aplikace zákona upravujícího platby na sociální pojištění v roce 2007, vydalo…

Souběh funkcí statutárních orgánů – aktuální legislativní změny

V návaznosti na diskuse na téma souběhu výkonu funkce jednatelů a členů představenstev (vyvolané rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 3 Ads 119/2010 - 58 z 9.12.2010)…

Nastala v roce 2011 změna ve vnímání bonusů a slev?

Na tuto otázku, jak ukazuje od jara tohoto roku obchodní praxe českého podnikatelského prostředí, existuje jednoduchá odpověď „Ano“, ale o to zajímavější se jeví její…

Změny v daních v roce 2012

V tomto príspěvku si dovolím poukázat na některé změny, které nás čekají v oblasti daňových předpisů v roce 2012. Pro rok 2012 dojde resp. by mělo dojít k těmto změnám…

Dovoz zboží do ES- díl IV. Původ zboží a určování celní hodnoty

Predchádzajúca časť série o právnej úprave dovozu tovaru do ES bola venovaná klasifikácii tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry. V dnešnej časti sa podrobnejšie…