Mezinárodní právo


The principle of non-refoulement. What is its standing in international law

The word non-refoulement derives from the French refouler, which means to drive back or to repel. Non-refoulement is a principle of customary international law prohibiting the expulsion, deportation, return or extradition of an alien to his state of origin or another state where there is a risk that his life or freedom would be threatened for discriminatory reasons. This law institute is often…

Ověřování listin pro jejich použití v zahraničí – Česká republika, Nizozemsko a Belgie

Úřední listiny, tj. formalizované dokumenty vystavené nebo potvrzené k tomu pověřeným orgánem, mají ve vnitrostátním právním řádu zpravidla zvláštní postavení, které se týká zejména jejich důkazné…

infodeska.cz, partner sekce
INCOTERMS a smlouva o přepravě

Soubor mezinárodních interpretačních pravidel dodacích doložek INCOTERMS[1] přijatých Mezinárodní obchodní komorou v Paříži je zdařilým a zažitým[2] ulehčením a zpřehledněním pravidel mezinárodního…

Co to je evropský platební rozkaz

Jedním z primárních cílů a pilířů Evropského společenství je bezesporu vytvoření společného vnitřního trhu, který nebudou brzdit rozdílné komunitární úpravy jednotlivých členských států pojednávající…

Právní úprava klinických hodnocení humánních léčivých přípravků (tzv. klinických studií)

Klinickým hodnocením humánních léčivých přípravků (neboli tzv. klinickou studií) se rozumí systematické testování léčivého přípravku prováděné na pacientech či na…

Product placement aneb konec obav ze skryté reklamy v Čechách

Ještě před létem jsme se v České republice dočkali právní úpravy tzv. product placementu. Do našeho právního řádu byla implementována směrnice 2007/65 ES, kterou se mění…

Co je to reklama a proč je problém na to odpovědět

Jaký je vlastně rozdíl mezi regulovanou reklamou a neregulovanou informací? Ptají se stále mnozí odborníci. O to hůře, pokud se nejen řečnicky ptají i soudy, a ještě…

Konkurence soudního řízení a rozhodčího řízení podle Newyorské úmluvy

Smyslem a účelem úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů uzavřené 10. června 1958 v New Yorku (dále jen „Newyorská úmluva“)[1], která byla přijata na…

K možnosti uznání a výkonu předběžných opatření v Evropské unii

V tomto příspěvku se zamyslíme nad otázkou, zda a případně za jakých podmínek je možno uznat, resp. vykonat soudní rozhodnutí předběžného charakteru, zejména předběžná…

Pravidla při uzavírání cestovní smlouvy a nárok na náhradu škody

Léto a s ním spojená vidina příjemně a hlavně bezstarostně strávené dovolené se blíží. Řada lidí již teď vybírá zájezd do exotických krajů a těší se na zasloužené volno.…