Úvaha nad prokazováním části kvalifikace subdodavatelem ve světle novely zákona o veřejných zakázkách


Klíčová slova článku 137 2006, ZVZ, kvalifikace, novela, subdodavatel, zákon o veřejných zakázkách Datum vytvoření článku 21.8.2009 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 20:35
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) je bezesporu velice významným předpisem, a to zejména z toho důvodu, že upravuje postupy, kterými mohou být zadávány zakázky financované z veřejných zdrojů.

Vláda ČR schválila dne 4.5.2009, jeho novelu, která byla dne 9.9.2009 schválena rovněž posleneckou sněmovnou. Tato novela se pokouší především reflektovat potřeby vyplynulé z praxe. Jednou z nevýznamnějších změn je zavedení povinnosti prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ i u subdodavatele v případě, kdy je část kvalifikace uchazeče prokazována v souladu s § 51 odst. 4 ZVZ prostřednictvím subdodavatele. Cílem tohoto příspěvku není podborný popis novely, ale pouze této jedné významné změny.

V tomto případě si zde dovolím poukázat na některá zřejmá negativa, které tento požadavek pro uchazeče představuje. Požadavek samotný lze samozřejmě pokládat, zejména s ohledem na nově zaváděný registr dodavatelů se zákazem činnosti, kde budou evidovaní dodavatelé, kteří uvedli v nabídce nepravdivé údaje, za odůvodněný, nicméně pokusím se níže v pár řádcích nastínit, jaké negativa současně přináší.

V případě domácích (tedy českých) subdodavatelů se nebude s největší pravděpodobností jednat o zásadní překážku, nicméně problematickým se toto ustanovení stává zejména ve vztahu k zahraničním subdodavatelům.

Bude-li i po těchto subdodavatelích požadováno prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů – ať již dle místa sídla či dle ZVZ, může tento požadavek významným způsobem stěžit účast těchto subdodavatelů a tedy také uchazečů ve výběrových řízeních. Proč je tomu tak? Základním aspektem je zejména čas, který při hledání eventuálního vhodného subdodavatele hraje často zásadní úlohu, tedy není-li uchazeč již předem domluven s určitým subdodavatelem, pak v průběhu lhůty pro podání nabídky, či prokázání kvalifikace musí také vhodného subdodavatele najít. Nalezne-li vhodný subjekt právě v zahraničí, nastane dle nových podmínek ZVZ doslova boj s časem. Jak je to možné? Standardní resp. minimální lhůta pro podání nabídek v otevřeném řízení 52 dnů, nicméně existují i lhůty kratší, proto si lze jenom stěží představit, situaci, kdy po cca dvou týdnech jednání o ochotě zahraničního subdodavatele účastnit se výběrového řízení, bude dostatek času pro zajištění veškeré dokumentace vyžadované § 53 ZVZ k prokázání základních kvalifikačních předpokladů.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte