Monitor periodik


Zrušit filtr
Bulletin Advokacie č. 4/2011

ÚVODNÍK Úvodník talárový - Vychopeň, M. AKTUALITY Česká advokátní komora získala evropský grant v mediaci Rozšíření provozní doby pro vydávání nových ID průkazů advokátům a advokátním koncipientům Nová rubrika k judikatuře ESLP pro advokáty na webu ČAK XIX. Karlovarské právnické dny Odborný kongres „Právní prostor 2011“

27.2.2014
Bulletin advokacie
Bulletin Advokacie č. 1-2/2011

ÚVODNÍK O čistých diářích - Lenka Vidovičová AKTUALITY Galavečer Právníka roku 2010 - Ivana Cihlářová Mediační zákon se blíží... - Antonín Mokrý SOUTĚŽ O JUDIKÁT ROKU 2010 Bezdůvodné obohacení v judikatuře Nejvyššího soudu – zpráva z VI. odborného…

27.2.2014
Bulletin advokacie
Pravni prostor - konference, partner Monitoru periodik
Bulletin Advokacie č. 3/2011

ÚVODNÍK Jsou mezinárodní advokátní organizace k něčemu dobré?- Uhlíř, D. AKTUALITY Za Arnoštem Lustigem – autorem literárního erbu advokacie - Jirousek, V. Postup při výmazu poznámek z katastru nemovitostí Nový formulář návrhu na vydání…

27.2.2014
Bulletin advokacie
Právní fórum č. 3/2011

Evropské právo Aplikace práva Evropské unie českými soudy v soukromoprávních věcech v letech 2004 - 2008 Část II. Nařízení -Mgr. Bc. Helena Bončková, Mgr. Milan Žondra Občanské právo K institutům vylučovací žaloby ve výkonu rozhodnutí a bezdůvodného…

27.2.2014
Právní fórum
Právní fórum č. 4/2011

Evropské právo Aplikace práva Evropské unie českými soudy v soukromoprávních věcech v letech 2004 - 2008 Část III. Směrnice - Mgr. Bc. Helena Bončíková, Mgr. Milan Žondra Občanské…

27.2.2014
Právní fórum
Právní fórum č. 1/2011

Občanské právo Kdy za škodu způsobenou notářem odpovídá sám notář a kdy stát?(JUDr. Michal Janovec, JUDr. Kateřina Pavlíková) Civilní proces Náklady exekuce před vymožením plnění…

27.2.2014
Právní fórum
Právní fórum č. 2/2011

Evropské právo Aplikace práva EU českými soudy v soukromoprávních věcech v letech 2004 - 2008 Část I. Obecné zásady- Mgr. Bc. Helena Bončíková, Mgr. Milan Žondra Civilní proces…

27.2.2014
Právní fórum
Právní rádce č. 3/2011

Judikatura Odstupné při následném pracovním poměru zaměstnance u přejímajícího zaměstnavatele (Richard W. Fetter) Uspokojení nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru a…

27.2.2014
Právní rádce
Právní rádce č. 1/2011

Judikatura Odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa obsazeného jmenováním do 31. 12. 2006 po 1. 1. 2007 a k nároku zaměstnance na odstupné (Richard W. Fetter) Monitor…

27.2.2014
Právní rádce
Právní rádce č. 2/2011

Fórum Ještě několik poznámek k zajišťovací směnce a legitimitě dvou exekučních titulů (JUDr. Vojtěch Pavel Traurig) Judikatura Náhrada nemajetkové újmy v penězích(JUDr. Martin…

27.2.2014
Právní rádce
Právní rozhledy č. 10/2011 27.2.2014 | Právní rozhledy
Právní rozhledy č. 11/2011 27.2.2014 | Právní rozhledy
Právní rozhledy č. 8/2011 27.2.2014 | Právní rozhledy
Právní rozhledy č. 9/2011 27.2.2014 | Právní rozhledy
Právní rozhledy č. 7/2011 27.2.2014 | Právní rozhledy
Právní rozhledy č. 6/2011 27.2.2014 | Právní rozhledy
Právní rozhledy č. 5/2011 11.2.2014 | Právní rozhledy
Právní rozhledy č. 4/2011 11.2.2014 | Právní rozhledy
Právní rozhledy č. 2/2011 11.2.2014 | Právní rozhledy
Právní rozhledy č. 3/2011 11.2.2014 | Právní rozhledy
Načíst další zprávy