Právní rozhledy č. 11/2011


AKTUALITA

Návrh občanského zákoníku – víra v pokrok - Mlsna, P.

ČLÁNKY

Dítě ohrožené CAN a domácím násilím - Králíčková, Z.

O změně prohlášení vlastníka budovy - Dvořák, T.

Institut zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta klientem - Řehulová, L.

DISKUSE

Zpracování osobních údajů advokáty dle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu - Nonnemann, F.

Několik úvah nad vhodností či ústavností určitých aspektů kárného řízení se soudci - Malenovský, R.

Rozhodování odvolacího soudu o nenapadeném výroku závislém na výroku napadeném - Nypl, M.

NAD NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

Objekt vlastnického práva a návrh občanského zákoníku (Také o abstrakci v juristickém myšlení) - Eliáš, K.

JUDIKATURA
SOUDY ČR

Nejvyšší soud České republiky - Stát jako člen bytového družstva a nájemce družstevního bytu v důsledku odúmrti

Nejvyšší soud České republiky - Nepřiměřenost smluvní pokuty. Judikatura o nepřiměřené smluvní pokutě

Nejvyšší soud České republiky - Žaloba na plnění ze smlouvy a z bezdůvodného obohacení jako totožný nárok. Vypořádání nároků ze smlouvy o dílo, zaniklé odstoupením

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE

Soudní dvůr EU K uznání práva pobytu rodinných příslušníků

LEGISLATIVA

Pravidelná příloha

Infodeska.cz