Právní fórum č. 2/2011


Evropské právo

Aplikace práva EU českými soudy v soukromoprávních věcech v letech 2004 - 2008 Část I. Obecné zásady- Mgr. Bc. Helena Bončíková, Mgr. Milan Žondra

Civilní proces

Podmínky užití opravných postupů dle § 164 o. s. ř. a jejich následný přezkum - Mgr. Lukáš Pauldura

Obchodní právo

Vypořádání společného podílu v některých obchodních společnostech po zániku nebo zúžení společného jmění manželů - JUDr. Tomáš Dvořák, Ph..D.

Pracovní právo

Úvaha nad některými z nových změn pracovněprávních předpisů- Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Nejvyšší soud

Výhrada vlastnického práva v inominátní smlouvě - JUDr. Michal Vlasák

Obsah práva na spravedlivý proces - Mgr. Michal Králík, PhD.

Ústavní soud

Overruling aneb dopady změny judikatury v praxi - JUDr. Jiřina Gojová

Nejvyšší správní soud

K oprávnění revizora zadržet "černého pasažéra" - JUDr. Milan Podhrázký, PhD.

Připravujeme

Lhůta pro dokončení podle smluvních podmínek FIDIC - JUDr. Lukáš Klee

Recenze

Základy obchodního práva 2 - Prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Osobnosti

právník roku 2010 v oblasti práva informačních technologií - Bohumír Štědroň

Karel Marek jmenován profesorem

Infodeska.cz