Bulletin Advokacie č. 1-2/2011


ÚVODNÍK

O čistých diářích - Lenka Vidovičová

AKTUALITY

Galavečer Právníka roku 2010 - Ivana Cihlářová

Mediační zákon se blíží... - Antonín Mokrý

SOUTĚŽ O JUDIKÁT ROKU 2010

Bezdůvodné obohacení v judikatuře Nejvyššího soudu – zpráva z VI. odborného sympozia - Helena Bončková

ČLÁNKY

SHRNUTÍ

Bulletin advokacie zahajuje diskusi k novému občanskému zákoníku

Poznámky k (absenci) principu dobré víry v návrhu občanského zákoníku - Jan Balarin

K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku - Petr Tégl

Promlčení - Luboš Tichý

Návrh úpravy promlčení v osnově občanského zákoníku - Karel Eliáš

Právní úprava svéprávnosti nezletilců v návrhu občanského zákoníku - Vít Zvánovec

Pojetí svéprávnosti v návrhu nového občanského zákoníku - Ondřej Frinta

Zajištění převodem práva - Luboš Tichý

Zajišťovací převod práva v osnově občanského zákoníku - Karel Eliáš

Intertemporální účinky derogačního nálezu Pl. ÚS 3/09 prohlídky jiných prostor a pozemků - Jan Kocina

Z ODBORNÉ LITERATURY

Jan Šarman, Hana Šupáková: Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely - Jiří Spáčil

Tomáš Němeček: Vojtěch Cepl – Život právníka ve 20. století - Jan Tuláček

Václav Budinský: Humor (nejen) pro právní praxi - Karolina Adamová

Pavel Ritter, Zdeněk Šťastný: Studovali práva - Stanislav Balík

Přečetli jsme za vás - Jan Mates

Bulletin slovenskej advokácie přináší

Infodeska.cz