Právní rozhledy č. 6/2011


AKTUALITA

K „velké“ novele zákona upravujícího kolektivní investování - Šovar, J.

ČLÁNKY

Prospektivní a retrospektivní působení judikatorních změn - Kühn, Z.

K některým otázkám evidence bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů v katastru nemovitostí - Dvořák, T.

Odnětí pozemků za zemědělského půdního fondu pro stavební účely po poslední novelizaci - Rada, T.

DISKUSE

Dodatečné daňové přiznání po 1. 1. 2011 - Zatloukal, T., Krupičková, L.

Zneužití institutu zadržovacího práva v právní praxi - Ledvinková, P.

Služební poměr duchovních církví a náboženských společností - Kolářová, M.

K evropskoprávní flexibilitě - Svoboda, P.

JUDIKATURA
SOUDY ČR

Nejvyšší soud České republiky - Reálné rozdělení nemovitosti a zachování jejího účelového určení. Realizace reálného rozdělení pozemku

Nejvyšší soud České republiky - Zúžení SJM smlouvou manželů a možnost jeho rozšíření do předchozího rozsahu rozhodnutím soudu

Nejvyšší soud České republiky - K obsahovým náležitostem záměru obce prodat část pozemku

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ

SRN: Zemský soud Krefeld - K určení výše nároku na náhradu škody na vozidle při dopravní nehodě

Infodeska.cz