Bulletin Advokacie č. 4/2011


ÚVODNÍK

Úvodník talárový - Vychopeň, M.

AKTUALITY

Česká advokátní komora získala evropský grant v mediaci

Rozšíření provozní doby pro vydávání nových ID průkazů advokátům a advokátním koncipientům
Nová rubrika k judikatuře ESLP pro advokáty na webu ČAK
XIX. Karlovarské právnické dny
Odborný kongres „Právní prostor 2011“

Z PRÁVNÍ TEORIE A PRAXE
ČLÁNKY

Neviditelná většina: osud českých stížností před ESLP - Kratochvíl, J., Majerčík, Ľ.
Konec plošné autorské daně aneb § 25 autorského zákona ve světle rozhodnutí Soudního dvora ve věci Padawan - Mates, J.
Systém řízené provokace v boji proti korupci a principy právního státu - Herczeg, J.
Prodloužení promlčecí doby spotřebitelem a jeho dovolenost - Dohnal, J.

Z JUDIKATURY

Podílové spoluvlastnictví, předkupní právo, darování
Odpovědnost lyžaře
Promlčení a dobré mravy
Z judikatury ESLP

Z ODBORNÉ LITERATURY

Ivana Štenglová: Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů - Marek, K.
Michal Králík: Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví - Spáčil, J.
Oldřich Řeháček: Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů - Marek, K.
Tomášek, M. J. Herczeg, E. Hilgendorf, T. Gřivna (Hrsg.): Internetkriminalität und neue Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts
Mates, J., Blanický, P. Přečetli jsme za vás

Z ADVOKACIE
SLOUPEK KARLA ČERMÁKA

Hájot, esesem, Baldur von Schirach a jiní

Z ČESKÉ ADVOKACIE

Z praxe výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů - Nespala, M.
Z kárné praxe - Syka, J.
Z jednání představenstva ČAK

Uzbečtí právníci v České advokátní komoře - Wurstová, J.

Delegace advokátů z Bosny a Hercegoviny v Praze - Poledník, P.
Návštěva Hongkongu v nadcházejícím roce Králíka - Mokrý, A.
Návštěva delegace z Law Society of Hong Kong v Praze - Doležalová, M.

Z EVROPY

Výroční zprávy CEEBA 2010 - Vobořilová, L.
Francouzské Mety přivítaly advokáty z Hradce Králové - Loskot, F.

INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
MĚLI BYSTE VĚDĚT

2. práce kategorie Talent roku soutěže Právník roku 2010 - Vrtek, M.
Přednášky a semináře pro advokáty a advokátní koncipienty ve vzdělávacích a školicích střediscích ČAK
Pozvánka na IV. ročník mezinárodního šachového turnaje v Bratislavě
Pozvánka na konopišťskou akci „O parohy arcivévody Ferdinanda“
Dobrovolná, E. Zpráva z 18. mezinárodního kongresu srovnávacího práva ve Washingtonu
24. výroční kongres World Jurist Association v Praze

Z PRÁVNICKÉ SPOLEČNOSTI

Hrabák, V. Vzpomínka na JUDr. Miroslava Hrabáka

NAKONEC

Proč brzdit dva páry „B“? - Hajn, P.
Kresba Lubomíra Lichého
Víte, že … - Balík, S.

Infodeska.cz