Právní fórum č. 4/2011


Evropské právo

Aplikace práva Evropské unie českými soudy v soukromoprávních věcech v letech 2004 - 2008 Část III. Směrnice - Mgr. Bc. Helena Bončíková, Mgr. Milan Žondra

Občanské právo

K (ne)možnosti soudní moderace výše smluvní pokuty v občanském právu - Mgr. Tomáš Tintěra

Spoluzavinění poškozeného v soudní judikatuře - JUDr. Radim Kostík

Obchodní právo

K veřejným zakázkám - Prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Nevyšší soud

zánik práva na zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy v řízení (JUDr. Michal Vlasák)

Obchodní podíl v SJM a jeho převod - Mgr. Michal Králík, PhD.

Ústavní soud

Obrana dlužníka při postoupení pohledávky - JUDr. Jiřina Gojová

Nejvyšší správní soud

Předmět dohody o provedení práce - JUDr. Milan Podhrázký, PhD.

Osobnosti

Právník roku 2010 v oblasti obchodního práva - Miloš Tomsa

Infodeska.cz