Právní fórum č. 1/2011


Občanské právo

Kdy za škodu způsobenou notářem odpovídá sám notář a kdy stát?(JUDr. Michal Janovec, JUDr. Kateřina Pavlíková)

Civilní proces

Náklady exekuce před vymožením plnění(Mgr. Pavel Andrle)

Míra úspěchu oprávněného jako kritérium pro rozhodování o nákladech exekuce(JUDr. Karel Svoboda, PhD.)

Institut přípravného jednání (Mgr. Ondřej Šmíd)

Právo duševního vlastnictví

Právní aspekty prodeje software z druhé roky (Tomáš Kubeša)

Nejvyšší soud

Jednání likvidátora jménem společnosti vymazané z obchodního rejstříku před obnovením likvidace (JUDr. Jan Lasák)

Nekomplexnost úpravy promlčení v obchodním zákoníku(JUDr. Václav Pilík)

Ústavní soud

Kdy popřít otcovství? (JUDr. Jiřina Gojová)

Nejvyšší správní soud

Výkon vlastnického práva jako přestupek proti občanskému soužití(JUDr. Milan Podhrázký, PhD.)

Recenze

Internetkriminalität und neue Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts (Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.)

Osobnosti

Doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.

Infodeska.cz