Právní rádce č. 2/2011


Fórum

Ještě několik poznámek k zajišťovací směnce a legitimitě dvou exekučních titulů (JUDr. Vojtěch Pavel Traurig)

Judikatura

Náhrada nemajetkové újmy v penězích(JUDr. Martin Soukup)

Odpovědnost obce za škodu při úrazu na veřejné autobusové zastávce(Richard W. Fetter)

Monitor

Legislativa v pohybu

Nové knihy

Redakční příloha: Kurzy a semináře pro právníky

Z rozhodovací praxe (JUDr. Martin Purkyt)

Z Úředního věstníku Evropské unie (JUDr. Martin Purkyt)

Ze Sbírky zákonů (JUDr. Martin Purkyt)

Názor

Marnost nad marnost (Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M.)

Obchodní právo

Směnečnými účastníky sjednaný zákaz převoditelnosti směnky (JUDr. Lukáš Sadecký)

Občanské právo

Nabytí vlastnictví k budově (domu) vyčleněním na nové družstvo (JUDr. Luboš Chalupa)

Poradna

Ptáte se – odpovídáme (Mgr. Olga Bičáková)

Vzor s komentářem: Smlouva o obchodním zastoupení (JUDr. Pavel Koukal)

Pracovní právo

Nová právní úprava zaměstnávání cizinců (JUDr. Ladislav Jouza)

Praktická příručka

K trestným činům proti rodině a dětem v novém trestním zákoníku (Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc.)

Správní právo

Právo na informace a ochrana osobních údajů (Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.)

Vybrané aspekty veřejnoprávních smluv (JUDr. Petr Kolman, Ph.D.)

Téma

Otázka znaleckého oboru právní vztahy k cizině (Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.)

Infodeska.cz