Právní rozhledy č. 4/2011


AKTUALITA

Přímá volba prezidenta – příběh na pokračování - Mlsna, P.

ČLÁNKY

K pravomoci ČTÚ rozhodovat účastnické spory - Filip, V.

Lex constructionis aneb zásady závazkových vztahů ve stavebnictví - Klee, L.

Zdržovací nárok ve věcech nekalé soutěže a jeho rozsah – účelně a proto přiměřeně velkoryse - Hruda, O.

DISKUSE

Sporný výklad zákazu sebeobviňování a povinnosti k součinnosti v nálezu Ústavního soudu - Potměšil, J., Morávková, J.

Zajišťovací převod práva versus propadná zástava - Svoboda, K.

Zákaz prvomájového shromáždění v Brně a právo na svobodu sdružování a shromažďovací - Jamborová, K.

JUDIKATURA

SOUDY ČR

Nejvyšší soud České republiky - K vymezení bytového družstva v případě, kdy bytové potřeby svých členů nezajišťuje

Nejvyšší soud České republiky - K oprávnění inkasovat úroky z úvěru z běžného účtu dlužníka a k jeho přechodu v případě postoupení pohledávky

Nejvyšší soud České republiky - K vydání usnesení podle § 114b odst. 1 OSŘ ve sporu o určení vlastnictví

Vrchní soud v Praze - Členství a funkce ve výboru SVJ. Zápis údajů u SVJ do rejstříku SVJ

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ

SRN: Spolkový soudní dvůr - Náhrada za snížení hodnoty věci při odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím elektronických prostředků

Infodeska.cz