Právní rozhledy č. 7/2011


AKTUALITA

„Bytová novela“ občanského zákoníku

ČLÁNKY

Dopad virtuální koule aneb meze politické satiry - Herczeg, J.

Odvolání ve správním řízení – ustanovení hodná diskuse - Mates, O.

O soudní příslušnosti ve věcech manželských a rodičovských v kontextu judikatury Soudního dvora EU - Lyčka, M.

DISKUSE

Poznámky k připravované novele zákona o rozhodčím řízení - Kulhánek, M.

Jak postupovat, pokud v rodině s nezletilými dětmi dochází k domácímu násilí? - Čuhelová, K.

RECENZE

Komunitární a české právo proti nekalé soutěži (vybrané kapitoly) - Hajn, P.

JUDIKATURA
SOUDY ČR

Nejvyšší soud České republiky - Okamžik zániku funkce jednatele odvolaného valnou hromadou

Nejvyšší soud České republiky - Účinky zrušení výhrady vlastnického práva ve smlouvě o dílo

Nejvyšší soud České republiky - Prostory v domě a žaloba na určení vlastnického práva. K postupu soudu projednávajícího žalobu na určení vlastnického práva, je-li žalobce jen spoluvlastníkem

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ

SRN: Spolkový soudní dvůr - Rozhodné hmotné právo v soutěži mezi tuzemskými soutěžiteli v zahraničí

LEGISLATIVA

Pravidelná příloha

Infodeska.cz