Právní rádce č. 3/2011


Judikatura

Odstupné při následném pracovním poměru zaměstnance u přejímajícího zaměstnavatele (Richard W. Fetter)

Uspokojení nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru a přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (Richard W. Fetter)

Monitor

Legislativa v pohybu

Nové knihy

Recenze – Veřejné sbory (JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.)

Z rozhodovací praxe (JUDr. Martin Purkyt)

Z Úředního věstníku Evropské unie (JUDr. Martin Purkyt)

Ze Sbírky zákonů (JUDr. Martin Purkyt)

Názor

Veřejné zakázky (Prof. Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.)

Obchodní právo

Diskriminace podnikatelů v soudních řízeních - výjimka nebo běžná soudní praxe? (JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.)

Promlčecí doba judikované směnečné pohledávky (pokud se kauzální pohledávka vážící se ke směnce řídí obchodním zákoníkem) (JUDr. Lukáš Sadecký)

Občanské právo

Lze zkoncentrovat vykonávací řízení? (JUDr. Karel Svoboda)

Problematické otázky běhu promlčecí lhůty a námitky promlčení (Mgr. Tomáš Tintěra)

Spory, které rozhodne možná rozhodce (Mgr. Iva Řezníčková)

Poradna

Ptáte se – odpovídáme (JUDr. Petr Kolman, Ph.D.)

Vzor s komentářem – Překlenovací příspěvek podporuje uchazeče o zaměstnání v začátcích jejich podnikání (Mgr. Olga Bičáková)

Praktická příručka

K trestným činům proti majetku v novém trestním zákoníku (1. část) (Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc.)

Správní právo

Ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby (JUDr. Marek Hanák)

Téma

Souběh funkcí (Doc. JUDr. Martin Vlček, CSc.)

Infodeska.cz