Bulletin Advokacie č. 3/2011


ÚVODNÍK
Jsou mezinárodní advokátní organizace k něčemu dobré?- Uhlíř, D.

AKTUALITY
Za Arnoštem Lustigem – autorem literárního erbu advokacie - Jirousek, V.
Postup při výmazu poznámek z katastru nemovitostí
Nový formulář návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
Advokátní stáž v Německu
XIX. Karlovarské právnické dny
Odborný kongres „Právní prostor 2011“

Z PRÁVNÍ TEORIE A PRAXE
ČLÁNKY

Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy nového občanského zákoníku - Pelikánová, I.
Corpus delicti aneb obrana úpravy deliktního práva v návrhu občanského zákoníku - Melzer, F.
Rozpor právního jednání se zákonem - Dvořák, B.
Neplatnost právních jednání - Petrov, J.
Předsmluvní odpovědnost - Hrádek, J.
Limity předsmluvní odpovědnosti - Hulmák, M.

Z ODBORNÉ LITERATURY
Alexander J. Bělohlávek: Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii - Křepelka, F.
Václav Král: Ze života advokáta - Balík, S.
Přečetli jsme za vás - Mates, J.
Bulletin slovenskej advokácie přináší

Z ADVOKACIE
SLOUPEK KARLA ČERMÁKA
Ó, Velvary

Z ČESKÉ ADVOKACIE
Z kárné praxe
Z jednání představenstva ČAK
Průběh a výsledky advokátních zkoušek, uznávacích zkoušek a zkoušek způsobilosti konaných ve II. pololetí roku 2010

Z EVROPY
X. národní sjezd polské advokacie - Balík, S., Poledník, P.

INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
MĚLI BYSTE VĚDĚT
Vítězná práce kategorie Talent roku soutěže Právník roku 2010 - Tryzna, J.
Nabídka studijní cesty do Štrasburku
Upozornění pro milovníky „Parohů“
Přednášky a semináře pro advokáty a advokátní koncipienty ve vzdělávacích a školicích střediscích ČAK
Pozvánka na konferenci „Aktuální vývoj práva soutěžního a nekalé soutěže“
Pozvánka na semináře a diskusní setkání Jednoty českých právníků
Na půdě ČAK se debatovalo na téma nezávislosti státního zastupitelství - Cihlářová, I.
VII. konference o historii advokacie - Cihlářová, I.
Pozvánka na náchodský turnaj dvojic v odbíjené – Kubečkův memoriál
Pozvánka na konferenci UIA v Miami
24. výroční kongres World Jurist Association v Praze

Z PRÁVNICKÉ SPOLEČNOSTI
Vzpomínka na JUDr. Miroslava Hrabáka - Hrabák, V.

NAKONEC
O třech, popřípadě čtyřech „B“ - Hajn, P.
Kresba Lubomíra Lichého
Víte, že … - Balík, S.

Infodeska.cz