Právní rozhledy č. 9/2011


AKTUALITA

Nepovedená změna zákona o ochraně ovzduší

ČLÁNKY

Nad rozhodováním Nejvyššího správního soudu ohledně pravomocí Úřadu pro ochranu osobních údajů - Morávek, J.

Konec směnečné přísnosti? Aneb nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR - Říha, M., Ryslová, K.

Společenské a právní základy zveřejňování judikatury a způsoby jeho realizace - Korbel, F., Melzer, F.

Je možný souběh funkce v SRN? - Josková, L.

DISKUSE

Zákonné předkupní právo spoluvlastníka – další vývoj v teorii i v judikatuře - Spáčil, J.

Meze liberalizace v pracovním právu – parametr proměnný v čase - Pichrt, J.

Hromadné vymáhání práva v Evropské unii? - Sylla, M.

JUDIKATURA

SOUDY ČR

Ústavní soud České republiky - Odpovědnost státu za škodu způsobenou porušením práva EU

Nejvyšší soud České republiky - Povinnost vlastníka jednotky, který ji převedl na jiného, zaplatit již splatnou zálohu na náklady spojené se správou domu a pozemku. Schvalování výše záloh na náklady spojené se správou společného domu a pozemku. Výklad rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek

Nejvyšší soud České republiky - K pojmu „věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku“, vyloučených z BSM a SJM. Změna užívání věci sloužící výkonu povolání jen jednoho z manželů a výluka z BSM

Nejvyšší soud České republiky - Náležitosti výstrahy vyloučení člena z družstva pro neplnění členských povinností

LEGISLATIVA

Pravidelná příloha

Infodeska.cz