Právní rádce č. 1/2011


Judikatura

Odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa obsazeného jmenováním do 31. 12. 2006 po 1. 1. 2007 a k nároku zaměstnance na odstupné (Richard W. Fetter)

Monitor

Legislativa v pohybu

Nové knihy

Obsah ročníku 2010

Recenze: Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu) (JUDr. Jan Havlíček)

Redakční příloha: Nová daňová a právní literatura pro rok 2011

Z rozhodovací praxe (JUDr. Martin Purkyt)

Z Úředního věstníku Evropské unie (JUDr. Martin Purkyt)

Ze Sbírky zákonů (JUDr. Martin Purkyt)

Názor

Rok jedniček (Mgr. Et MgA. Adéla Čermáková Vlčková)

Občanské právo

K okolnostiam pri uzatvorení predmanželskej zmluvy - prípad In re Shirilla (Michal Uličný)

Nepřiznaný úrok z prodlení a jeho vliv na rozhodnutí o nákladech civilního sporu (JUDr. Karel Svoboda)

Poradna

Ptáte se – odpovídáme (Richard W. Fetter, JUDr. Petr Kolman, PhD.)

Vzor s komentářem: Žaloba o výživné pro zletilé dítě (JUDr. Šárka Sedláčková)

Pracovní právo

Novela zákoníku práce (JUDr. Ladislav Jouza)

Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2011 (JUDr. Marie Salačová)

Praktická příručka

Nové desatero o podpoře v nezaměstnanosti (JUDr. Ladislav Jouza)

Správní právo

Google Book Search - právní hrozba nebo výzva? (Jan Ondruš)

Jednoznačná identifikace fyzických osob na našem území: historický vývoj, omyly a nepřesnosti(Jan Dobrovodský)

Odstraňování nedostatků ocenění restitučních nároků (JUDr. Petr Šťovíček)

Téma

Rozhodčí řízení de lege ferenda (JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA)

Infodeska.cz