Právní rozhledy č. 5/2011


AKTUALITA

Novela zákona o silničním provozu se vrací zpět do Senátu

ČLÁNKY

Civilní proces po účinnosti souhrnné novely občanského soudního řádu a několik dalších úvah nad jeho perspektivami - Jirsa, J.

Ústavní aspekty odvodů ze solární elektřiny - Lichnovský, O., Ondrýsek, R., Bednář, J.

Ochrana osobních údajů při poskytování informací o životním prostředí - Nonnemann, F.

DISKUSE

Soukromoprávní důsledky porušení veřejnoprávní regulace nejen v sektoru finančních služeb - Touška, M., Pavlů, R.

Soumrak dawn raides bez přivolení soudu aneb k možným dopadům recentní judikatury Ústavního soudu na činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - Šemora, V.

Uplatnění nároku na ochranu osobnosti s požadavkem náhrady nemateriální újmy v penězích - Neradová, V.

JUDIKATURA
SOUDY ČR

Nejvyšší soud České republiky - K ochraně osobnosti v případě nesprávně stanovené diagnózy AIDS. Hodnocení omluvy jako prostředku zmírňujícího následky zásahu do osobnostních práv

Nejvyšší soud České republiky - Úprava užívání bytu v podílovém spoluvlastnictví a špatné vztahy spoluvlastníků. Obsah výroku rozhodnutí o úpravě užívání nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví účastníků

Nejvyšší soud České republiky - K aplikaci předvídatelnosti škody na vztah mezi akcionářem a akciovou společností

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE

Evropský soudní dvůr - Právo na příjmení

Infodeska.cz