Právní rozhledy č. 10/2011


ČLÁNKY

K právu novinářů nezveřejňovat své informační zdroje - Herczeg, J.

Audiovizuální mediální služby na vyžádání - Pouperová, O.

Nezávislost a odpovědnost soudců - Kučerová, P.

DISKUSE

K soudcovským debatám nad podstatou koncentrace - Svoboda, K.

Zamyšlení nad otázkou zohlednění „plynutí času“ při uplatnění nároků z titulu ochrany osobnosti - Neradová, V.

Arbitrabilita spotřebitelských sporů - Slováček, D.

NAD NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku - Stuna, S., Švestka, J.

JUDIKATURA

SOUDY ČR

Nejvyšší soud České republiky - Souhlas vlastníků jednotek k úpravám domu, k nimž docházelo před účinností zákona č. 171/2005 Sb. Vlastnictví bytu a změna účelu užívání stavby, změna stavby a podstatné změny týkající se společných částí domu

Nejvyšší soud České republiky - Určitost ujednání o věcném břemeni. Dodatečná ztráta platnosti smlouvy

Nejvyšší soud České republiky - Důsledky oznámení o postoupení pohledávky v případě neplatnosti postupní smlouvy. Z judikatury o oznámení postoupení pohledávky

Nejvyšší soud České republiky Náležitosti ručení podle obchodního zákoníku a zajištění budoucího závazku

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE

Soudní dvůr EU Diskriminace podle pohlaví při hodnocení pojistného rizika

LEGISLATIVA

Pravidelná příloha

Infodeska.cz