Právní fórum č. 3/2011


Evropské právo

Aplikace práva Evropské unie českými soudy v soukromoprávních věcech v letech 2004 - 2008 Část II. Nařízení -Mgr. Bc. Helena Bončková, Mgr. Milan Žondra

Občanské právo

K institutům vylučovací žaloby ve výkonu rozhodnutí a bezdůvodného obohacení - JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Civilní řízení

Zásada koncentrace v civilním soudním řízení po novele č. 7/2009 Sb. - Mgr. Ondřej Šmíd

Nejvyšší soud

K institutu neúměrného zkrácení (laesio enormis) - Mgr. Lukáš Pauldura

Ústavní soud

Meze autonomie rodičů při rozhodování o zdravotnických zákrocích vůči jejich dětem - JUDr. Jiřina Gojová

Nejvyšší právní soud

Ochrana vlastnického práva (odstranění vlastní stavby) - JUDr. Milan Podhrázký, PhD.

Připravujeme

Smlouva o tichém společenství - JUDr. Jaromír Kožiak

Recenze

Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii - Prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Osobnosti

Právník roku 2010 v oblasti trestního práva - Jaroslav Fenyk

Aktuálně

Karlovarské právnické dny

Infodeska.cz