Prováděcí nařízení Rady ke směrnici o společném systému DPH


Klíčová slova článku DPH, daň z přidané hodnoty, nařízení, sídlo ekonomické činnosti Datum vytvoření článku 4.2.2010 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 22:01

V současné době se ve schvalovacím řízení nachází nové nařízení Rady ES, které nahradí původní nařízení Rady 1777/2005. Cílem tohoto nařízení je poskytnout především podrobnější výklad k některým oblastem, které nejsou ve směrnici 2006/112/ES řešeny podrobně nebo které sebou nesou výkladové nejasnosti.

Jedná se o velice významný dokument značného rozsahu, který ovlivní i výklad českého zákona o DPH, a to především v souvislosti s novými pravidly pro určování místa plnění u služeb, a to zpětně od 1. ledna 2010. Měl by být schválen v blízké době a o jeho schválení Vás budeme informovat. Zatím níže uvádíme jen několik vybraných informací, které návrh obsahuje.

Sídlo ekonomické činnosti

Sídlem ekonomické činnosti osoby povinné k dani se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se obecného řízení uvedeného podniku a kde jsou vykonávány funkce jeho ústřední správy. Může se lišit od místa, kde je vykonávána činnost osoby povinné k dani.

Při určování sídla ekonomické činnosti se zohlední faktory jako (i) sídlo podniku, (ii) místo ústřední správy podniku (iii) místo, kde se scházejí vedoucí pracovníci podniku a (iv) místo, kde se rozhoduje o obecné politice.

Při určování sídla ekonomické činnosti se mohou zohlednit ještě další faktory jako (i) místo, kde se zdržují vedoucí pracovníci podniku, (ii) místo, kde se konají valné hromady, (iii) místo, kde jsou uloženy správní a účetní doklady či (iv) místo, kde má podnik své hlavní bankovní účty

Podrobnější vymezení provozovny pro účely DPH

Provozovnou pro účely DPH se rozumí jakákoli provozovna minimální velikosti s dostatečnými lidskými a technickými zdroji, které jsou trvale přítomny, aby provozovna mohla přijímat a využívat služby, které jí jsou poskytovány, resp. poskytovat služby, které jsou poskytovány.

Vymezení podmínek, za kterých je provozovna poskytovatelem služeb

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte

Infodeska.cz