Výsledky daňové kontroly - zjištění manka


Klíčová slova článku daňová kontrola, manko Datum vytvoření článku 26.11.2010 Kdy naposledy čteno 13.6.2024 12:07

V praxi se začínají projevovat negativní dopady rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci vyměření DPH ze vzniklého manka, o němž jsme již zde na eLAW.cz v nedávné době informovali. Česká daňová správa v rámci vybraných nálezů z kontrol zveřejnila i výsledky kontroly

daňového subjektu zabývajícího se výrobou automobilových dílů a součástek, u kterého bylo zjištěno, že zaúčtoval jednorázově ke konci kalendářního roku na jednotlivé analytické účty (účtové skupiny 549) do výdajů (nákladů) manka zjištěná inventarizací majetku k 29. prosinci tohoto roku. Jednalo se o manka na materiálových zásobách, na polotovarech, a na hotových výrobcích. Tyto náklady daňový subjekt označil z pohledu daně z příjmů právnických osob jako nedaňové neuznatelné. Daňový subjekt v návaznosti na tato zjištěná manka neprovedl žádný z úkonů, který je se zjištěním manka obvykle spojen ani nepřijal jiná opatření k zamezení podobných inventurních rozdílů. Daňový subjekt neodvedl z částek manka DPH, ač tak dle názoru správce daně učinit měl, protože o majetku vyčísleném jako manko neprokázal, že byl použit pro účely související s uskutečňováním jeho ekonomických činností. Daňový subjekt svůj postup zdůvodnil následovně:

  • dosažené manko je nevýznamným zlomkem obratu skladu
  • vzhledem k množství a rozmanitosti druhů zboží, které pro svou výrobu potřebuje a skladuje a k množství a objemům každodenních dodávek, je nemožné vést sklad tak, aby nedocházelo k žádným inventarizačním rozdílům
  • výrazná část inventarizačních rozdílů pramení z nesrovnalostí již při dodávkách do skladu
  • ke zničení či poškození zásob dochází v důsledku chybného nastavení zařízení, na kterém jsou zpracovávány, ke zničení materiálu, dochází i při standardním chodu výrobního procesu
  • část manka rovněž vzniká z důvodu nekvalitních dodávek

Správce daně doměřil ze zaúčtované výše manka DPH, přičemž vycházel z následujících zjištění a argumentů:

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte

Infodeska.cz