Změny v daních v roce 2012


Klíčová slova článku 2012, novela, změny DPH, změny v daních Datum vytvoření článku 7.12.2011 Kdy naposledy čteno 22.4.2024 22:11

V tomto príspěvku si dovolím poukázat na některé změny, které nás čekají v oblasti daňových předpisů v roce 2012. Pro rok 2012 dojde resp. by mělo dojít k těmto změnám daňových předpisů:

  • Změny v DPH. Na základě novely č. 47/2011 Sb. (velká novela zákona o DPH, která jako celek nabyla účinnosti 1.4.2011) se bude od 1.1.2012 uplatňovat tzv. tuzemský reverse charge i u stavebních a montážních prací, tedy např. i u elektroinstalačních prací, instalatérských, topenářských a plynařských prací. V průběhu prosince bude vyhlášena ve Sbírce zákonů tzv. sazbová novela, kterou prezident podepsal 22.11.2011. Tato novela především zvyšuje k 1.1.2012 základní sazbu daně z 10 na 14 %, ale přináší k 1.1.2012 i některá další dílčí změny. Součástí novely je i sjednocení sazeb na 17,5 % od 1.1.2013 – tuto úpravu je však nutné brát s rezervou, protože v průběhu roku 2012 lze očekávat v této věci změny. K 1.1.2012 zůstává zachována hranice obratu pro povinnou registraci k dani 1 mil. Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích.

  • Změny v daních z příjmů. Na základě novely č. 346/2010 Sb. se pro rok 2012 vrací výše slevy na poplatníka na úroveň platnou pro rok 2010, tedy na 24 840 Kč (pro rok 2011 byla přechodně snížena na 23 640 Kč). Další parametrické změny (především zvýšení daňového zvýhodnění na dítě o 1 800 Kč) přináší tzv. sazbová novela DPH (podrobnosti k této novele zde). Pravděpodobně nejzásadnější změnou bude zrušení daňové neuznatelnosti odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob novelou zákona o nemocenském pojištění, kterou by mohl Senát schválit již 7.12.2011. K 1.1.2012 nabude účinnosti celá řada jednotlivých dílčích změn – viz níže.

  • Důležitá změna v dani z nemovitostí pro rok 2012 č. 212/2011 Sb. – koncepční změna zdanění zpevněných ploch používaných k podnikání. K této změně se vyjádřilo Generální finanční ředitelství v informaci, kterou naleznete zde.

  • Drobná změna zákona o dani dědické, dani darovací a o dani z převodu nemovitostí je obsažena v novele obchodního zákoníku č. 351/2011 Sb. – zpřesnění základu daně z převodu nemovitosti pro případ, kdy je hodnota nemovitosti při zvyšování základního kapitálu určená obecně uznávaným nezávislým odborníkem (v návaznosti na § 59a odst. 2 ObchZ jako hodnota stanovená za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování ne déle než 6 měsíců před splacením vkladu).

  • Zákonem o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (sněmovní tisk 473), který bude Senát projednávat na schůzi začínající 7.12.2011) by mohlo být k 1.1.2012 zavedeno do zákona o loteriích a jiných podobných hrách „zdanění hazardu“ (odvod z loterií a jiných podobných her) se souvisejícími změnami zákona o daních z příjmů.

  • Zákon o dani silniční se pro rok 2012 nemění.

Změny v DPH

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte