JUDr. Lukáš Jansa

JUDr. Lukáš Jansa

Lukáš Jansa absolvoval právnickou fakultu MU v Brně a je zapsán v seznamu advokátů pod č. 10168 a patří mezi přední odborníky na právo informačních technologií v ČR.

Lukáš Jansa je spoluautorem odborné publikace "Softwarové právo" vydané v roce 2011 vydavatelstvím Computer Press. Titul "JUDr." získal v oboru obchodního práva na právnické fakultě UK v Praze, téma rigorózní práce "Vydávání akcií akciovou společností". Dále působil jako externí vyučující obchodního práva na právnické fakultě UP v Olomouci a inicioval vznik předmětu „Právo informačních technologií“ na právnické fakultě UP v Olomouci.

Lukáš Jansa přednáší na konferencích a odborných seminářích problematiku tvorby a implementace SW a internetového práva a je autorem a provozovatelem projektu chcemepomahat.cz, který podporuje a zviditelňuje organizace pomáhající lidem s postižením

jazyky: rozumí anglicky a německy

kontakt: jansa@lawyer.cz

specializace:

  • právo obchodní – obchodní společnosti, závazkové
  • právo softwarové a internetové
  • autorské právo
  • právo nekalé soutěže
  • právo restrukturalizace podniků (krizová řízení, outsourcing atd.)