Smlouva o analýze softwaru


Klíčová slova článku analýza software, autorské právo, licence, odpovědnost, počítačový program, smlouva, vady Datum vytvoření článku 6.1.2012 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 14:45
JUDr. Lukáš Jansa JUDr. Lukáš Jansa

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář
Sokola Tůmy 16
70900 Ostrava
http://www.lawyer.cz

Analýza softwaru je u většiny případů implementace složitějších systémů první fází předcházející vývoji, resp. customizaci softwaru dodavatele – IT firmy. Následující článek by měl zmínit důležitost smlouvy o analýze, co všechno by mělo být jejím obsahem a kde se skrývají rizika pro obě smluvní strany.

Význam smlouvy o analýze

Analýza prováděná u zákazníka má za cíl jednak zjistit stávající stav softwarového prostředí a jednak definovat softwarové (resp. hardwarové) požadavky na cílový stav. Podcenění této fáze předcházející vývoji a implementaci softwarového řešení má za následek dodatečné požadavky na úpravy softwaru během jeho implementace, a tím samozřejmě i posunutí termínů dodání a zvýšené náklady na pořízení odpovídajícího softwaru. Význam smlouvy o analýze spočívá v přesné definici odpovědnosti IT firmy za implementovaný software a na druhé straně i v ochraně IT firmy před nově vznesenými požadavky zákazníka.

Obsah smlouvy

Smlouva by zásadně měla být uzavřena v písemné podobě a obsahovat podrobnou úpravu zejména základních vstupních požadavků objednatele, součinnosti smluvních stran, ceny analýzy a odpovědnosti za jednotlivé činnosti v rámci analýzy. Základní požadavky objednatele by měly být formulovány pouze v obecné rovině, protože až teprve samotná analýza dá odpověď na definici stávajícího a cílového stavu. Cílovým stavem by měl být návrh optimálního softwarového řešení. Naprosto klíčovou úpravou je úprava součinnosti objednatele. Objednatel by měl vyčlenit osoby zodpovědné za definici softwarových požadavků a IT firma by měla aktivně přistupovat ke zjištění stávajícího stavu a skutečných potřeb zákazníka.

Výsledkem činnosti IT firmy je pak softwarová analýza obsahující popis stávajícího stavu softwaru a hardwaru a jeho využitelnosti, návrh softwarového řešení a případně již implementační plán s navrhovaným harmonogramem vývoje (customizace) nabízeného softwaru. Dále výstupem analýzy může již být definice hardwarového minima potřebného pro fungování navrhovaného softwaru, minima systémového softwaru či řešení interoperability s ostatním softwarem. Tou podstatnou informací, která by měla být obsažena v návrhu softwaru je jeho cena, včetně například i ceny servisu a údržby. Návrh softwarového řešení obsahuje již detailní popis funkcionality, včetně akceptačních kritérií.

Další opomíjenou úpravou smluv o analýze je protokolace vstupních údajů předávaných zákazníkem a následné odsouhlasení návrhu řešení a odstranění případných vad. Pouze dostatečná úprava může odstranit následné pochybnosti o odpovědnosti za výsledek vývoje softwaru.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte