Jak správně sepsat smlouvu o vytvoření a provozu internetových stránek


Klíčová slova článku odpovědnost, smlouva, vady, vytvoření internetových stránek Datum vytvoření článku 9.2.2011 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 14:40
JUDr. Lukáš Jansa JUDr. Lukáš Jansa

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář
Sokola Tůmy 16
70900 Ostrava
http://www.lawyer.cz

Celá řada podnikatelů zcela nedostatečně má ošetřeno vytvoření internetové prezentace a její provoz, s čímž je samozřejmě spojeno riziko nápravy v případě problémů. Tyto problémy resultují jak z nedostatečné úpravy součinnosti, z chybějících termínu zakotvených pod sankcí smluvní pokuty,

chybějící licence k redakčnímu systému, předání zdrojových kódů internetových stránek apod. Na co je tedy nutné pamatovat při vytvoření internetové prezentace a jejím provozu, by měl sdělit následující článek.

Při vytváření internetových stránek bude rozhodná písemná smlouva, která má většinou smíšenou povahu (smlouvy o dílo, licenční, apod.).

Doménové jméno

Ve smlouvě je nutné definovat doménové jméno, pod kterým budou internetové stránky umístěny. Pokud registrací provádí i zhotovitel stránek, pak je nutné si ohlídat, že registrace byla opravdu provedena na objednatele. V této souvislosti je dodávám, že hodnota doménového jména jako taková je utvářená teprve obsahem internetových stránek umístěných pod danou doménou a jejich propagací. Toto zmiňuji z toho důvodu, že v praxi se setkávám s názorem, že hodnota domény je dána např. výši obratu eshopu provozovaného pod touto doménou. Pokud tvůrce stránek je pověřen i registrací a prodlužováním registrace doménového jména, pak je nutné toto mít pod naprostou kontrolou, aby nedošlo k expiraci domény. Nicméně doporučuji tuto činnost přenést na držitele doménového jména.

Součinnost při tvorbě grafického návrhu

Předání veškerých podkladů ze strany objednatele, určení způsobu komunikace smluvních stran a schvalování jednotlivých návrhů je pro úvodní fázi zcela klíčové. Proto je nutné, aby objednatel zejména definoval svou představu, cílovou skupinu webu a funkčnost redakčního systému. Proto objednatel by ve svém vlastním zájmu měl co nejpřesněji definovat a sdělit či předat zhotoviteli:

a) vizuální styl (CID – Corporate Identity Design) v předem sjednaném rozsahu a formátu, a v rámci tohoto logo, preferované barvy a styl písma;

b) specifikaci jednotlivých rámů a menu či podmenu internetové prezentace (tzv. layout);

c) klíčová slova určená pro SEO (search engine optimalization);

d) další pro něj rozhodující prvky spojené s plánovanou internetovou prezentací.

Grafický návrh je autorským dílem, a jako takový by měl k němu veškerá majetková práva vykonávat objednatel.

Obsah stránek, databáze

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte