Migrační smlouva v rámci přechodu na Cloud Computing


Klíčová slova článku migrační smlouva, cloud computing, odpovědnost Datum vytvoření článku 18.1.2013 Kdy naposledy čteno 29.5.2024 23:26
JUDr. Lukáš Jansa JUDr. Lukáš Jansa

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář
Sokola Tůmy 16
70900 Ostrava
http://www.lawyer.cz

Migrační smlouva představuje v souvislosti s poskytováním IT služeb formou Cloud Computingu velmi zásadní dokument. Samozřejmě, že migrace dat může být v případě menších uživatelů cloudových služeb podřazena pod hlavní smlouvu o poskytování IT služeb (SaaS). Nicméně u přenosů většího objemu dat či dokonce softwaru do Cloudu, je již namístě uvažovat o samostatné úpravě v podobě migrační smlouvy.

Migrace tak představuje první fází v rámci přechodu na cloudové řešení poskytování softwarových služeb a nelze ji v žádném případě podceňovat. Jakákoliv ztráta dat by byla pro uživatele velmi problematická a stejně tak i prodlení s přenosem dat v návaznosti na „spuštění“ Cloudu může způsobit nemalé problémy. Přechod se mnohdy realizuje mezi třemi osobami, a to uživatelem, IT firmou realizující migraci a poskytovatelem softwarových služeb, který provozuje i datová centra, kam data budou směrována. Některé IT firmy však mají vlastní datová centra a vztah se pak odehrává v podobě dvoustranné smlouvy a její realizace.

Uživatel by měl samozřejmě migraci ošetřit písemnou smlouvou, která bude obsahovat ty nejzákladnější ustanovení garantující hladký průběh migrace. K těm zásadním náležitostem migrační smlouvy patří následující oblasti:

Zálohování dat

Dřív než dojde k samotnému přesunu dat, je třeba provést zálohu migrovaných dat na datové nosiče, tak aby v případě nutnosti bylo možné data v určité podobě obnovit. I v rámci těchto záloh, které jsou samostatnou migrací, je vhodné určit, která data se budou zálohovat na jaký nosič, kdo je fyzicky bude zálohovat a kdo nese odpovědnost za vady procesu zálohování. Porušení povinností či ztráta dat v jejich důsledku by měla být doplněna sankcemi formou smluvních pokut. Ukončení zálohování by pak mělo být zachyceno protokolárně s tím, že teprve v návaznosti na ukončení procesu záloh může započít vlastní migrace dat do cloudového prostředí.

V praxi jsme se setkali s problémem ztráty dat během migrace, kdy bylo nutné realizovat jejich obnovu ze záložních zdrojů. Všechny tyto úkony však nesly posunutí termínů jednotlivých etap přechodu na cloud. Proto ve smlouvě by neměla chybět odpovědnost a povinnost součinnosti v rámci takové obnovy dat, včetně dopadů na posunutí termínů.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte