Kontrola švarcsystému a jak se mu vyhnout


Klíčová slova článku švarcsystém, kontrola, eliminace rizik Datum vytvoření článku 11.12.2012 Kdy naposledy čteno 29.9.2023 15:58
JUDr. Lukáš Jansa JUDr. Lukáš Jansa

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář
Sokola Tůmy 16
70900 Ostrava
http://www.lawyer.cz

Od začátku roku 2012 naše advokátní kancelář řeší téměř každý týden problematiku švarcsystému. Příčinou toho je zvýšena aktivita inspektorátů práce a jejich kontrol v této oblasti, a zejména vysoké sankce hrozící za výkon činnosti v rámci švarcsystému. V následujícím textu je pozornost věnována způsobu výkonu inspekce práce a také možnostem jak švarcsystém ve firmě eliminovat.

Postup inspekce práce

Podle dostupných informací a prohlášení Ministra práce a sociálních věcí, jsou ukládány odstrašující miliónové pokuty s cílem tvrdě trestat výkon švarcsystému. Kontrolu provádí u nás ca 800 kontrolorů. Následkem kontroly, tak není jen uložení vysoké pokuty, ale i následné doměření odvodů a penále u daní, sociálního a zdravotního pojištění. Již jsme zaznamenali v několika případech, že kontroly probíhají zcela bez ohlášení. V případě takové kontroly jsou legitimovány konkrétní osoby nacházející se v dané firmě a jsou požadovány smluvní dokumenty, na jejichž základě působí konkrétní osoby v dané firmě.

Klíčovým dokumentem, je tedy smlouva, která je podrobena zkoumání. Jakákoliv jiná než pracovní smlouva, dohoda o prácovní činnosti či o provedení práce, je pak předmětem zvýšené kontroly, jelikož taková smlouva může nasvědčovat naplnění znaků nedovolené závislé práce (tedy švarcsystému). Současně jsou kladeny ze strany inspektorů na dané osoby, které nejsou v pracovním poměru následující dotazy:

 • Pro koho zde pracujete?
 • Od kterého dne (datum) zde vykonáváte práci?
 • Jakou práci zde vykonáváte? (popište Vaši pracovní činnost)
 • Vykonáváte tuto práci na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce nebo jiné smlouvy? Pokud ano, kdy jste smlouvu (dohodu) podepisoval?
 • Komu jste podřízen? Kdo vám přiděluje úkoly a kontroluje práci?
 • Kdo odpovídá za výsledek Vaší práce vůči třetím osobám (např. při reklamaci)?
 • Jak máte stanovenou pracovní dobu (odkdy, dokdy), jak je pracovní doba rozvržena? Kdo vám pracovní dobu rozvrhuje a určuje začátek a konec směny?
 • Jak je vedena evidence pracovní doby? Kdo vede tuto evidenci pracovní doby?
 • Jakou formou dostáváte mzdu, plat či odměnu (v hotovosti nebo na účet)? Podepisujete převzetí mzdy či dostáváte doklad o vyplacené mzdě, platu či odměně? Na který den je stanoven výplatní termín? Jak často (frekvence) dostáváte plat či odměnu?
 • Jaký je podklad pro vyplácení odměny (evidence odpracované doby, faktura apod.)?
 • Komu patří pracovní prostředky (nářadí), se kterými vykonáváte práci?
 • Se kterými kolegy pracujete zde na pracovišti – na směně?
 • Jste evidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání?

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte

Infodeska.cz