Mgr. Tomáš Fecák

Mgr. Tomáš Fecák

Tomáš Fecák získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a absolvoval studijní pobyty na
univerzitách v Belgii a v USA. Je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a je spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Hovoří česky, slovensky a anglicky.

Jeho specializace zahrnuje právo obchodní, občanské, jakož i právo evropské a mezinárodní. Před zahájením činnosti v advokacii krátce působil na Ministerstvu financí ČR, kde se podílel na sjednávání mezinárodních dohod o ochraně investic. Problematice ochrany zahraničních investic se věnuje i nadále v rámci doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Tomáš má zkušenosti v oblasti závazkového práva, účastnil se několika akvizičních projektů v oblastech průmyslu a nemovitostí a poskytoval poradenství klientům v otázkách veřejnoprávní regulace.