Případ Eureko proti SR: Jsou investiční arbitráže v rámci EU přípustné?


Klíčová slova článku Eureko proti Slovenské republice, Evropská unie, dohoda o ochraně investic, intrakomunitární arbitráž, investiční arbitráž Datum vytvoření článku 6.1.2011 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 15:40
Mgr. Tomáš Fecák Mgr. Tomáš Fecák

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Skutečnost, že oba smluvní státy, které spolu uzavřely dohodu o ochraně investic, jsou současně členy Evropské unie, není překážkou tomu, aby arbitrážní tribunál ustanovený na základě této dohody projednal spor vyvolaný investorem proti hostitelskému státu.

To je hlavní závěr mezitímního arbitrážního nálezu ve věci Eureko B.V. proti Slovenské republice, který byl vynesen dne 26. října 2010.[1]

Věcně se spor týká změny pravidel podnikání v oblasti veřejného zdravotního pojištění na Slovensku po změně vlády v roce 2006. Společnost Eureko, akcionář jedné ze slovenských zdravotních pojišťoven, v této změně podmínek spatřuje porušení dohody mezi Nizozemskem a ČSFR o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1992 ze strany Slovenské republiky.

Předmětem mezitímního nálezu, kterého se týká tento článek, bylo jen rozhodnutí o jurisdikci – tribunál zatím posuzoval jen otázku, zda má vstup Slovenské republiky do EU vliv na platnost dohody o ochraně investic s Nizozemskem (dále v textu také jen jako „investiční dohoda“) a na kompetenci tribunálu věcně projednat spor vzniklý na základě domnělého porušení této dohody.

Expozice problému: Eastern Sugar a bezradnost Komise

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte