Vábivá reklama


Klíčová slova článku definice reklamy, reklama, směrnice 2005/29/ES, vábivá reklama Datum vytvoření článku 1.12.2011 Kdy naposledy čteno 13.6.2024 13:33

Vábivá reklama, ve starém právu do r. 2008 reklama uvádějící zvláštní nabídku, je stále obchodní praktikou, u níž kontrola a aplikace práva vyvolává značné pochybnosti. Tento článek je drobným exkurzem do problematiky, kterou budeme společně s jinými nekalými praktikami přednášet na celodenním semináři pro státní dozorové orgány asi v prvním kvartálu příštího roku (termín neurčen).

Zájemci o bližší informace mne mohou kontaktovat na e-mailu: jan.vavrecka(at)seznam.cz

Vábivá reklama v právu EU

Vábivá reklama vstoupila do práva EU již v roce 2005, a to ve směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách. Tato směrnice poté vstoupila ve všeobecnou platnost 12. 12. 2007. Směrnice obsahuje ve své příloze I. tuto definici vábivé reklamy:

Vždy klamavou obchodní praktikou je: Výzva ke koupi produktů za určitou cenu, aniž by obchodník zveřejnil důvody, na základě kterých se může domnívat, že nebude sám nebo prostřednictvím jiného obchodníka schopen zajistit dodávku uvedených nebo rovnocenných produktů za cenu platnou pro dané období a v přiměřeném množství vzhledem k povaze produktu, rozsahu reklamy a nabízené ceny (vábivá reklama).

První pokus

Prvním pokusem našeho zákonodárce o provedení vábivé reklamy byla v roce 2006 tzv. reklama uvádějící zvláštní nabídku, provedená do znění zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy (ZoRR), tímto způsobem:

§2b (1) Zakazuje se reklama uvádějící zvláštní nabídku zboží v případech, kdy prodávajícímu jako zpracovateli nebo zadavateli reklamy je známo, nebo může předpokládat, že není nebo nebude schopen zajistit nabízené zboží v množství, které odpovídá očekávané poptávce, a to s ohledem na rozsah nebo způsob šíření reklamy, povahu zboží nebo nabízenou cenu, anebo pokud v reklamě neuvede, jaké množství zboží bude v rámci zvláštní nabídky v jednotlivých provozovnách nabízeno k prodeji.

§2b (2) V reklamě uvádějící zvláštní nabídku musí být jednoznačně uvedeno datum, ke kterému nabídka končí. Jestliže zvláštní nabídka v den uveřejnění reklamy ještě nezačala platit, musí být v reklamě také uvedeno datum začátku období, během něhož zvláštní cena nebo jiné podmínky budou platit.

Nutno přiznat, že to byl způsob docela zdařilý, v mnoha ohledech i více funkční a přesnější než právo EU. Na straně druhé právě některé jeho výhody byly určitou „nekonformitou“ vůči obsahu práva EU. Již v provedení regulace primárně obchodní praktiky vůči spotřebiteli v zákoně o regulaci reklamy lze shledat mnoho zajímavých odlišností.

Druhý pokus

Druhý pokus přišel v souvislosti s uceleným provedením směrnice 2005/29/ES do znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (ZoS). Zde dopadlo provedení práva EU velmi konformním způsobem takto:

Vždy klamavou obchodní praktikou je, pokud obchodník: d) nabízí ke koupi výrobky nebo služby za určitou cenu, aniž by zveřejnil důvody, na jejichž základě se může domnívat, že nebude sám nebo prostřednictvím jiného podnikatele schopen zajistit dodávku uvedených nebo rovnocenných výrobků nebo služeb za cenu platnou pro dané období a v přiměřeném množství vzhledem k povaze výrobku nebo služby, rozsahu reklamy a nabízené ceny (vábivá reklama).

Tři podmínky vábivé reklamy

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte